ČLÁNOK
Čas na žiadanie náhrad vkladov v skrachovaných bankách sa kráti
22. marca 2002

Fond ochrany vkladov (FOV) vyplatil už takmer všetky nárokovateľné vklady zo štyroch skrachovaných slovenských bánk. Veritelia, ktorí o vyplatenie náhrady vkladu nepožiadali v riadnom termíne, majú stále možnosť požiadať o výplatu náhrady vkladu dodatočne, najneskôr však do troch rokov od začiatku riadneho vyplácania vkladov. Táto možnosť skončí najprv v AG Banke, kde je posledným termínom podania žiadosti o vyplatenie vkladu 10. január 2003.

Klienti Slovenskej kreditnej banky si môžu nárokovať vrátenie svojich nedostupných vkladov u FOV do 19. júna 2003. V prípade Dopravnej banky termín podania žiadosti o vyplatenie náhrad končí 14. augustom 2003. Najneskôr do 5. novembra 2004 musia písomne požiadať o vrátenie svojich vkladov aj klienti Devín banky. „V prípade, že sa do týchto termínov neprihlásia veritelia, nárok na vrátenie nedostupného vkladu v jednotlivých bankách zaniká,“ povedal pre agentúru SITA predseda prezídia FOV Rudolf Šujan.

V riadnom termíne vyplatil FOV na náhradách vkladov v AG Banke, v Slovenskej kreditnej banke a v Dopravnej banke 8,4 mld. Sk a v Devín banke, ktorá bola poslednou zo série skrachovaných slovenských bánk, ďalších 11,542 mld. Sk. Na vyplácanie fond použil okrem vlastných zdrojov aj úver od Národnej banky Slovenska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS