ČLÁNOK
Capital Intelligence zvýšila rating Slovenska
8. marca 2003

Medzinárodná ratingová agentúra so špecializáciou na tranzitívne ekonomiky Capital Intelligence (CI) zvýšila rating Slovenskej republiky pre dlhodobé devízové záväzky na BBB- z úrovne BB+ a potvrdila rating pre krátkodobé devízové záväzky na úrovni A3. Agentúra zároven pridelila Slovensku rating BBB+ pre dlhodobé korunové záväzky a rating A2 pre krátkodobé korunové záväzky. Ratingový výhlad je pozitívny.

Zvýšenie ratingu odzrkadluje úspešnú implementáciu reforiem, ktoré sú podmienkou pre vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ), ako aj opatrenia vlády na zrýchlenie a prehlbenie štrukturálnych reforiem, ako aj výrazné zlepšenie v rámci medzinárodnej likvidity. Rýchly pokrok v rámci uzatvárania prerokovávaných kapitol „acquis communautaire“ a úspech reforiem pri posilnovaní slovenskej ekonomiky znamenajú, že SR sa takmer urcite stane v roku 2004 clenom EÚ. Agentúra CI sa domnieva, že prípravy Slovenska na clenstvo v únii a následne v eurozóne budú v strednodobom horizonte pôsobit ako báza pre ekonomickú politiku, ktorá spolu s pozitívnymi vplyvmi clenstva v EÚ povzbudí nominálnu a reálnu konvergenciu so súcasnými clenskými krajinami EÚ. Konvergencia s clenmi EÚ v rámci výšky príjmov zatial nie je nevyhnutná a závisí od prehlbenia štrukturálnych reforiem na trhu práce a produktov.

CI ocenuje skutocnost, že po urcitých ekonomických problémoch pred volbami v roku 2002, najmä v oblasti rozpoctového deficitu, sa vláda zaviazala sprísnit fiškálnu politiku, urýchlit reformu verejnej služby, povzbudit flexibilitu trhu práce a zlepšit podnikatelské prostredie. CI uviedla, že rating Slovenska sa v budúcnosti zvýši, ak sa vláde podarí v tomto roku posilnit verejné financie.

Capital Intelligence Ltd („CI“) Limited, založená v roku 1985, prideluje v súcasnosti hodnotenie takmer 360 bankám a financným inštitáciám v 40 krajinách v strednej a východnej Európe, v oblasti Stredozemného mora, blízkeho a stredného Východu, strednej a juhovýchodnej Ázie, v Južnej Afrike a pobaltským krajinám.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS