ČLÁNOK
Calex odpredáva pohľadávky aby uspokojil veriteľov
4. apríla 2001

Po tom, ako sa ani v štyroch kolách verejnej súťaže nepodarilo nájsť akceptovateľného záujemcu o kúpu majetku akciovej spoločnosti Calex Zlaté Moravce v konkurze ako celku, vyhlásil správca konkurznej podstaty nové ponukové konanie na predaj pohľadávok Calexu. Agentúru SITA o tom informovala osobitná správkyňa konkurznej podstaty Anna Kubovičová.

Krajský súd v Bratislave vyhlásil konkurz na starý Calex v júni 2000 z dôvodu predĺženia. Na prieskumnom pojednávaní predložili veritelia 211 pohľadávok v celkovej hodnote spolu takmer 18 mld. Sk, z čoho boli 4 mld. Sk popreté. Majetok úpadcu vrátane ochrannej značky Calex bol ocenený na 1,276 mld. Sk. Podľa vyjadrenia A. Kubovičovej je splácanie pohľadávok z pracovnoprávnych vzťahov sťažené nedostatkom peňažných prostriedkov, spôsobeným insolventnosťou nájomcu, ktorým je Nový Calex. Na ten bol medzičasom na podnet jedného z veriteľov podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.

„Na základe popretia pohľadávok vedie Calex spolu 7 súdnych sporov o určenie neexistujúcej popretej pohľadávky a jeden pasívny spor, kde žalobcom je Colný úrad Nitra,“ uvádza A. Kubovičová. Colný úrad Nitra sa domáha uznania pohľadávky vo výške 1,367 mld. Sk, keď bolo uznaných len 911,57 mil. Sk, predstavujúcich istinu a úrok. Celková výška pohľadávky, ktorú si uplatnil Colný úrad však dosahuje 2,274 mld. Sk a tak o veci rozhodne súd.

Hoci Calex už takmer 2 roky nevyvíja žiadnu výrobnú činnosť, usiluje sa dosiahnuť uchovanie práva na používanie ochrannej značky Calex. „Doteraz sme sa pokúšali predať majetok ako celok, no prijaté ponuky boli zjavne nevýhodné pre úpadcu, preto sme využili právo správcu konkurznej podstaty a odmietli sme ich,“ povedala A. Kubovičová ako reakciu na údaje uvádzané v tlači, ktoré hovorili o rozpredaji majetku po častiach. Vytlačenie výrobkov značky Calex z trhu by podľa nej znamenalo vzhľadom na tradíciu značky veľkú hospodársku stratu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS