ČLÁNOK
Burzová komora zrušila kótovanie akcií a dlhopisov IRB
8. marca 1999

Agentúru SITA o tom informoval generálny tajomník BCPB Marián Sásik.

Burzová komora pozastavila spoločnosti P&P, o.c.p., a.s. s účinnosťou od 1. marca tohto roka na tri mesiace oprávnenie nakupovať a predávať cenné papiere na BCPB na základe výsledku systematickej komplexnej kontroly vykonanej inšpekčným oddelením BCPB.

Komora na svojom zasadnutí zároveň schválila štatúty burzových výborov a zvolila ich členov. Ide o výbor pre obchodovanie, výbor pre členstvo a výbor pre kótovanie a registráciu cenných papierov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS