ČLÁNOK
Burza zastavila obchodovanie na voľnom trhu so 120 emisiami
17. júna 2003

Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) pozastavila od pondelka obchodovanie na regulovanom voľnom trhu so 120 emisiami cenných papierov 114 emitentov. Emitenti totiž nesplnili ročnú informačnú povinnosť za rok 2002. Vyplýva to z údajov zverejnených BCPB. Medzi emisiami, s ktorými sa od pondelka nemôže na burze obchodovať, sú napríklad akcie QBE poisťovne, Nováckych chemických závodov, Prvej strategickej a banskobystrického Drukosu.

Emitenti akcií si musia informačnú povinnosť na burze splniť najneskôr do troch mesiacov, inak BCPB ich emisie vyradí z obchodovania na voľnom trhu. Ak si emitenti cenných papierov splnia informačnú povinnosť včas a doručia burze potrebné doklady, BCPB obnoví obchodovanie s ich emisiami.

Podľa zákona o cenných papieroch je emitent cenného papiera povinný burze cenných papierov predložiť polročnú aj ročnú správu o hospodárení spoločnosti. Ročná správa pritom musí obsahovať účtovnú závierku overenú audítorom, správu o finančnej situácii, údaje o rozdelení zisku a tiež informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku. Údaje uvedené v správe musia byť úplné, pravdivé a vecne správne. Polročnú správu musí emitent uverejniť do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka a ročnú najneskôr do piatich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS