ČLÁNOK
Burza umožňuje od júla obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi
11. júla 2001

Od začiatku júla ponúka Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) možnosť obchodovania so zahraničnými cennými papiermi. Obchodný systém burzy umožňuje organizovať obchody s cennými papiermi v ľubovoľnej mene a prakticky neobmedzene štruktúrovať burzové trhy. Ako prvé emisie zahraničných cenných papierov, resp. cenných papierov vydaných mimo SR, boli na voľný trh prijaté eurobondy SR denominované v euro so splatnosťou v rokoch 2004 a 2010 a dlhopisy Nordic Investment Bank denominované v slovenských korunách a splatné v roku 2002. Informoval o tom generálny riaditeľ BCPB Juraj Lazový.

Zúčtovanie a vyrovnanie obchodov zabezpečuje burza v spolupráci so zúčtovacími bankami, ktoré sú členmi BCPB. Zámerom burzy je prijímať na voľný, respektíve kótovaný trh, najmä emisie, ktoré sú v rukách slovenských investorov.

S účinnosťou od 25. júna rozhodol Úrad pre finančný trh o zmene povolenia pre BCPB na činnosť organizátora trhu s cennými papiermi a zároveň schválil nové burzové pravidlá. Najväčšie zmeny sú v pravidlách pre prijatie cenných papierov na trhy burzy a v štruktúre trhov BCPB. Podľa novej štruktúry môžu byť cenné papiere prijaté na kótovaný alebo voľný trh burzy. Kótovaný trh ma niekoľko segmentov – hlavný trh určený pre najväčšie spoločnosti (tzv. blue chips), paralelný trh určený pre stredne veľké spoločnosti a nový trh pre menšie, rýchlo rastúce firmy.

K 10. júlu sú na kótovanom trhu okrem štátnych dlhopisov prijaté cenné papiere 16 spoločností. Z akcií sa na hlavnom trhu nachádzajú akcie Slovnaftu, Slovakofarmy, SES, Nafty, VÚB a VSŽ, na vedľajšom trhu sú akcie Biotiky a Ozety. Na hlavnom trhu sú súčasne umiestnené štátne dlhopisy, dlhopisy a hypotekárne záložné listy (HZL) Slovenských elektrární, Nafty, VÚB, Palmy-Tumys, Matadoru, Bank Austria Creditanstalt a Poľnobanky. Na vedľajšom trhu sa z dlhopisov a HZL nachádzajú cenné papiere Istrobanky, B.O.F. a Bučiny.

Od polovice júna zaviedla BCPB nové vstupno-výstupné rozhranie pre svojich členov, ktoré umožňuje tzv. internet broking. Tento spôsob komunikácie medzi členom burzy a jeho klientom umožní odovzdávať pokyny klienta a spätné informácie o obchodoch prostredníctvom internetu, informovať klienta o dianí na burze v reálnom čase a okamžite reagovať na toto dianie. Internet broking je určený najmä privátnym klientom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS