ČLÁNOK
Burza s licenciou organizátora verejného trhu s cennými papiermi
28. júna 2001

Úrad pre finančný trh (ÚFT) vydal 25. júna 2001 rozhodnutie o zmene povolenia Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) na činnosť organizátora verejného trhu s cennými papiermi (CP). Zároveň schválil jej Burzové pravidlá, ktoré vstúpia do platnosti od 2. júla. Vyplýva to z oznamov BCPB. Burza žiadala ÚFT o licenciu v súvislosti s novým zákonom o burze.

V súvislosti s prelicencovaním burzy sa od začiatku júla zmení štruktúra burzových trhov. Pôvodne trh kótovaných cenných papierov sa bude od júla deliť na tri segmenty, na kótovaný hlavný trh, kótovaný paralelný trh a kótovaný nový trh. Trh registrovaných cenných papierov zanikne a ako alternatíva pre „nekótované cenné papiere“ zostane len voľný trh. To znamená, že v prípade, ak emitent nepožiada BCPB o kótovanie emisie, táto bude automaticky preradená na voľný trh. Prospekt cenného papiera a ostatné náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a Pravidiel kótovania budú musieť byť súčasťou žiadosti o kótovanie. Pokiaľ v súčasnosti „nekótovaný“ emitent požiada burzu o zakótovanie cenného papiera v termíne do 31. decembra 2001, bude mu zo strany burzy odpustený vstupný kótovací poplatok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS