ČLÁNOK
Burza neakceptovala podnet Slávie Capital k obchodu so Slovnaftom
23. júla 2001

Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) rozhodla, že nemôže akceptovať podnet spoločnosti Slávia Capital na pozastavenie vyrovnania priameho obchodu so skoro 8-percentným balíkom akcií Slovnaftu. Vzhľadom na prešetrovanie podnetu burza posunula termín vyrovnania obchodu o jeden deň zo štvrtka na piatok.

Ako pre agentúru SITA povedal generálny riaditeľ BCPB Juraj Lazový, burza nie je oprávnená o podanom podnete rozhodovať. „Podnet nemôže byť akceptovaný, pretože ide o spor tretích strán, kde burza nebude robiť arbitra,“ povedal J. Lazový. Obchod s akciami Slovnaftu na burze napadla Slávia Capital, keďže podľa jej názoru technika obchodovania na burze jej neumožnila včas zadať lepšiu ponuku, než dal konkurent.

Na akcie Slovnaftu minulý piatok BCPB zaregistrovala celkovo dve ponuky. Nižšiu ponuku vo výške 800 Sk za akciu predložila Slávia Capital, a.s., o.c.p. Tesne pred skončením obchodovania bola predložená ponuka ďalším subjektom, znejúca na 802 Sk za akciu. Ponuka ale nebola v čase do skončenia obchodovania viditeľná na monitoroch maklérov, ani v burzovom systéme. Keďže však BCPB neoznámila nijaké porušenie podmienok obchodovania, FNM akceptoval výslednú cenu 802 Sk ako najvyššiu.

Kupcom 7,98 % akcií Slovnaftu sa stala spoločnosť Trim Luffer Limited so sídlom v cyperskej Nikózii. Ponúknutá cena bola 2 Sk nad piatkovým spodným cenovým limitom. Predaj akcií Slovnaftu firme Trim Luffer Ltd sprostredkovala akciová spoločnosť J & T Securities o.c.p., člen skupiny J & T Finance Group, a.s. Výsledná cena za 1,647 mil. akcií predstavuje 1,321 mld. Sk. Trim Luffer Limited je menšinovým akcionárom aj v Nafte Gbely či Slovenskej Grafii. Nový vlastník 8-percentného podielu od FNM bude môcť získať ďalších 1,28 % akcií Slovnaftu z portfólia Reštitučného investičného fondu. Aj Slovenský plynárenský priemysel plánuje predaj svojho 4,5-percentného podielu. Najvýznamnejším akcionárom Slovnaftu je maďarský ropný a plynárenský koncern MOL s 36,2-percentným podielom, Slovintegra kontroluje 28,67 % a Bank of New York 8,38 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS