ČLÁNOK
Burza mení systém výpoctu indexu SDX pre štátne dlhopisy
24. apríla 2003

Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) od 1. mája zásadne zmení systém výpoctu indexu SDX pre štátne dlhopisy. Podla momentálne platnej metodológie do formuly indexu vstupujú priemerné kurzy jednotlivých dlhopisov s tým, že pokial sa dlhopis v danom dni neobchodoval, do formuly vstupuje posledný vypocítaný priemerný kurz. Od 1. mája však budú do výpoctu indexu vstupovat indikatívne ceny štátnych dlhopisov. Agentúru SITA o tom informovala riaditelka divízie burzových obchodov Olga Dlugopolská.

Indikatívnu cenu pre dlhopisy obchodované na BCPB vypocítava a zverejnuje burza na dennej báze od 15. júla minulého roka. „Indikatívna cena dlhopisov je vlastne adekvátnou náhradou kurzu dlhopisu v dni, ked sa reálne obchod neuskutocnil, a aj z tohto dôvodu sa burza rozhodla používat ju pre aktualizáciu denných hodnôt svojho dlhopisového indexu,“ uviedla O. Dlugopolská.

BCPB priebežne doplna svoje pravidlá pre konštrukciu tak výnosovej krivky, ako aj indikatívnej ceny dlhopisov v nadväznosti na diskusie s jednotlivými subjektmi pôsobiacimi na slovenskom financnom trhu, pre ktoré je existencia trhových cien dôležitá najmä z pohladu ocenovania portfólií. V blízkej budúcnosti preto burza plánuje podobnú zmenu metodológie zaviest aj pre ostatné neštátne dlhopisy.

SDX je kumulatívnym indexom, co znamená, že zobrazuje historický výnos daného portfólia dlhopisov, ktoré malo hodnotu 100 Sk k 1. októbru 1996. Hodnotu SDX ovplyvnujú zmeny cien a úrokové zmeny. Báza indexu je rozdelená na štátne a ostatné, teda podnikové a bankové dlhopisy. Váhy dlhopisov sú úmerné velkostiam ich emisií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 10. 2020

USD 1,175 0,004
CZK 26,918 0,315
GBP 0,907 0,005
HUF 359,890 5,640
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS