ČLÁNOK
Burza cenných papierov v Caracase patrí medzi najvýnosnejšie na svete
15. januára 2001

Vzhľadom na dlhodobo vysoké ceny ropy a viaceré fúzie, ktoré realizovali zahraničné spoločnosti s venezuelskými firmami, zaznamenali výnosy na trhu s cennými papiermi počas uplynulého roka až 11%-ný nárast.

V Caracase sa však v polovici januára tohto roka prehlbujú obavy, ktoré sa týkajú nielen spomalenia tempa ekonomického rastu v USA, ale najmä z toho, či si venezuelský index IBC /stále sa udržujúci na špičkových hodnotách/ zachová aj v roku 2001 svoju vysokú hladinu, vyjadrenú od 7300 do 7500 bodov.

Bude to závisieť predovšetkým od toho, či spomalenie ekonomiky v celosvetovom meradle nespôsobí aj pád cien ropy. Venezuelský prezident Hugo Chávez údajne robí všetky možné kroky, aby k takémuto vývoju nedošlo.

Venezuela zohrala v ostatných dvoch rokoch kľúčovú úlohu pri posilňovaní pozície Organizácie krajín vyvážajúcich ropu – OPEC a očakáva sa, že exportéri ropy sa opätovne dohodnú na ďalšom znížení objemu ťažby, čím by mali zabrániť prudkému poklesu jej ceny, ktorá sa zaznamenala v decembri 2000/v porovnaní s letom toho istého roka/.

Venezuelská maklérska spoločnosť Econoinvest predpokladá, že napriek celosvetovému hospodárskemu poklesu, by sa ceny ropy mohli stabilizovať na úrovni 22-28 amerických dolárov za barel.

Tento vývoj by umožnil, aby sa na jednej strane dosiahol ekonomický rast krajiny na hladine zhruba 5% a na druhej strane, aby venezuelské firmy, akcie ktorých sa obchodujú na burze, mohli dosiahnuť aj v roku 2001 očakávané výnosy.

Venezuelská centrálna banka tiež mierne modifikovala svoje odhady ohľadne devalvácie miestnej meny – bolivaru. Analytici totiž odhadujú, že Venezuela prejde na pevne stanovený výmenný kurz, a to prinajmenšom v rámci krátkodobého časového horizontu, čo by takisto pomohlo spoločnostiam, akcie ktorých sa obchodujú na burze v Caracase.

Venezuelskí exportéri sa údajne veľmi „macošsky“ správajú k firmám na vnútornom trhu a pevne stanovený výmenný menový kurz by pomohol práve domácim subjektom, osobitne tým, ktoré sú orientované na služby.

Aj preto sa očakáva, že fúzie a akvizície, perspektívne realizované tento rok vo Venezuele, budú takisto priaznivé pre vývoj na Burze cenných papierov v Caracase.

Jedného z popredných výrobcov potravín, firmu Mavesa, má získať Polar Group a producent celulózy a papiera, Manpa, má takisto získať zahraničného majiteľa. Navyše je ešte v hre veľmi významná spoločnosť, ktorá prevádzkuje „pevnú“ telekomunikačnú sieť – Compania Anónima Nacional Telefónos de Venezuela/CanTV/, ktorá stratila svoj doterajší monopol.

Jedným z jej akcionárov je španielska Telefónica, ktorá sa snaží skúpiť podiely ďalších skupín, vedených Verizon Communications.

Ak Telefónica neuspeje, očakáva sa, že urobí maximum v rámci pripravovaného tendra, pretože má eminentný záujem presadiť sa na latinskoamerickom telekomunikačnom trhu.

CanTV reagovala na stratu monopolného postavenia tým, že výrazne znížila mzdy svojich zamestnancov, čo síce umožnilo do určitej miery eliminovať doterajšie nákladové položky spoločnosti, no i tak sa jej podiel na trhu zmenšuje.

Odvážnejší investori môžu stále na venezuelskom trhu získať počas roka 2001 výrazné výnosy, no väčšie investičné spoločnosti budú zrejme zdržanlivejšie, pretože makroekonomická premenlivosť Venezuely ich zrejme odradí od vážnejších aktivít.

Vychádzajú z toho, že k poklesu cien ropy dôjde, čo poškodí venezuelskú ekonomiku ako celok a investičné prostredie sa stane riskantnejšie – tvrdí vo svojej analýze Credit Suisse First Boston, no zároveň dodáva, že spomínaná telekomunikačná spoločnosť CanTV pravdepodobne prežije konkurenčný tlak a môže sa stať kvalitnou súčasťou akéhokoľvek portfólia, a to aj v dlhodobejšom časovom zábere.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS