ČLÁNOK
Bulharsko sprivatizuje zvyšné štátne banky do konca roku
11. júna 2000

Bulharskí predstavitelia vyslovili nádej, že splnia svoj sľub, ktorý dali Medzinárodnému menovému fondu (MMF), že pred koncom tohto roka sprivatizujú zostávajúce štátne banky. Splnenie sľubu by zabezpečilo pre Bulharsko zvýšenie pôžičiek. Pri predaji bánk Bulharsko uprednostní zahraničných investorov, ktorí majú viac skúseností v oblasti trhového hospodárstva. Uvedenými bulharskými bankami, ktoré by mali byť sprivatizované v tomto roku, sú Biochim Bank a Bulbank. Od polovice minulého roku predalo Bulharsko zahraničným investorom štyri zo šiestich štátnych bánk – United Bulgarian Bank, Bulgarian Post Bank, Expressbank a Hebrosbank.
Podľa sľubov Bulharska voči MMF by mal byť majoritný podiel v banke Biochim predaný do konca júna a podiel v banke Bulbank do konca tohto roku. Banka Biochim je štvrtou najväčšou bankou v krajine, kým Bulbank je najväčšou. Na začiatku uplynulého týždňa sa Spoločnosť pre bankovú konsolidáciu (SBK) rozhodla oddialiť rozhodnutie o predaji banky Biochim miestnej banke Neftinvest Bank o dva týždne kvôli potrebe získania viac informácií o jej akcionároch. SBK je vládnou inštitúciou poverenou riadením privatizácie bánk. SBK taktiež oddialila termín finalizácie rokovaní týkajúcich sa predaja banky Bulbank konzorciu talianskej UniCredito a nemeckej Allianz, zo 16. júna na koniec tohto mesiaca.
Na tento rok si Bulharsko stanovilo cieľ rastu HDP na 4 % a v roku 2001 očakáva rast o 4,5 %. V minulom roku vzrástla bulharská ekonomika o 2,4 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS