ČLÁNOK
Bulharsko podpísalo zmluvu o dohode o stredoeurópskej zóne voľného obchodu (CEFTA)
20. júla 1998

„Týmto sa Bulharsko dostalo o krok bližšie k členstvu v EÚ,“ uviedol minister obchodu Valentin Vassilev. Túto zmluvu musia ešte ratifikovať parlamenty všetkých členov CEFTA a očakáva sa, že do platnosti vstúpi začiatkom roku 1999. CEFTA vznikla v roku 1992 dohodou Maďarska, Poľska a bývalého Československa. Podľa dohody určité poľnohospodárske produkty môžu byť importované bezcolne, resp. pri jednotných clách do všetkých členských krajín. Pôvodným zámerom bolo vytvoriť zónu voľného obchodu do roku 2001. „Bulharsko splnilo tri podmienky pred vstupom do CEFTA,“ uviedol predstaviteľ českého ministerstva priemyslu a obchodu. Podmienky zahŕňali asociované členstvo v EÚ, členstvo vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO) a bilaterálne dohody o voľnom obchode s členskými krajinami CEFTA. Podľa jeho slov je ďalším kandidátom na vstup do zoskupenia Litva. ČR v súčasnosti predsedá členským krajinám. Vassilev očakáva, že obchodný obrat Bulharska s týmito krajinami v ďalšom roku stúpne o 30 %. V roku 1997 obrat predstavoval 161,7 mil. USD. Dnes podpísaná dohoda predpokladá prechodné obdobie do roku 2001, počas ktorého by mali byť zrušené clá na 80 % bulharských priemyselných tovarov a clá na zvyšné tovary by mali byť zredukované o približne 9 %. Pre niektoré tovary, napríklad tabak, víno, alkohol, ovocie a zelenina, získa Bulharsko preferenčné kvóty, ktoré budú rozličné pre každú z krajín CEFTA.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS