ČLÁNOK
Bulharsko a MMF začnú rokovania o memorande o plánovanom úvere
21. júla 1998

Uviedol to dnes bulharský vicepremiér Alexander Božkov. Božkov, minister financií Muravei Radev a guvernér centrálnej banky Svetoslav Gavriiski sa dnes stretli so šéfkou misie MMF Anne McGuirk, aby prerokovali témy rokovaní, ktoré sa uskutočnia v najbližších dvoch týždňoch. Dnes sa tiež bude rokovať o štrukturálnych reformách, privatizácii, izolácii a likvidácii stratových štátnych podnikov. Bulharská vláda plánuje v utorok rokovať s misiou MMF o trojročnom investičnom programe a o reštrukturalizačnom programe pre energetický sektor, ktorých cieľom je zvýšenie efektívnosti, zníženie dotácií a vytvorenie sociálnej siete pre najviac odkázaných občanov, aby neboli zasiahnutí bolestivými vplyvmi štrukturálnych reforiem. V stredu sa plánujú rokovania o liberalizácii obchodu a o reformách trhu nehnuteľností, ktoré sú taktiež požiadavkami MMF. Rokovania o rámci a finančných detailoch spomínaného trojročného úveru by sa mali uskutočniť na budúci týždeň. „Uchádzame sa o finančnú podporu zo strany MMF, nakoľko žiaden program nemôže byť zrealizovaný bez vonkajšej pomoci, a to z dôvodu vysokej zadlženosti Bulharska. Na základe vládneho investičného programu by malo Bulharsko v najbližších troch rokoch vyčleniť zo štátneho rozpočtu 1,5 mld. USD, čo je približne zhodné s výškou splátok zahraničného dlhu v danom období. Zahraničný dlh Bulharska dosiahol ku koncu prvého štvrťroku 1998 výšku 9,918 mld. USD. Premiér Ivan Kostov minulý týždeň povedal, že bulharská vláda dúfa v získanie podpory od MMF vo výške 1,55 mld. USD na podporu platobnej bilancie, aby dosiahlo v priebehu najbližších troch rokoch ekonomický rast 4,5-5,0 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS