ČLÁNOK
Bukóza Holding predpokladá za minulý rok zisk 30 mil. Sk
24. januára 2000

Bukóza v minulom roku zaznamenala 3,4-percentný nárast produkcie výrobkov na 1,8 mld. Sk z 1,678 mld. Sk v roku 1998 . Agentúru SITA o tom informoval finančný riaditeľ spoločnosti Ján Očovský.
Zlepšenie hospodárenia firmy, predovšetkým zvýšenie efektívnosti výroby, súvisí s prijatými opatreniami pri vynakladaní prostriedkov do výrobnej činnosti. „Situácia v Bukóze sa zlepšila aj vďaka zvýšeniu finalizácie výroby a cenovému rastu na trhu drevospracujúceho priemyslu“ konštatoval J. Očovský. Pozitívny trend rozvoja spoločnosti umožnil Bukóze stabilizovať finančné vzťahy so štátom, bankami i dodávateľmi, pričom jej celková zadlženosť klesla o 3 %. Čistý pracovný kapitál vzrástol o 720 mil. Sk, celková likvidita sa zvýšila indexom 1,8 a pohotovostná likvidita indexom 2,2. Pozitívny vplyv na hospodárenie podniku mala v roku 1999 aj ukončená reštrukturalizácia poskytnutých úverov.
Bukóza v minulom roku posilnila svoje proexportné zameranie, keď podiel exportu z celkovej produkcie vzrástol o 9,2 % a v súčasnosti predstavuje 87,7 % z celkových tržieb. Vývoz sa orientuje prevažne na krajiny Európskej únie.
Podľa J. Očovského sa spoločnosť musí prispôsobiť zvyšujúcim sa požiadavkám na kvalitu a cenu drevárskych výrobkov, čo si vyžaduje investície do nových výrobných technológií. „Úloha je to mimoriadne zložitá vzhľadom na nedostupnosť domácich zdrojov“ dodal. Preto sa Bukóza zameriava na získanie finančných prostriedkov zo zahraničia, pričom nevylučuje možnosť kapitálového vstupu zahraničného investora. Rozpracované sú projekty Bukózy Preglejky, a.s. s talianskym a nemeckým investorom a v Bukóze Píla, a.s. prebieha rokovanie s francúzskym partnerom.
Do roku 2000 plánuje Bukóza dosiahnuť celkový obrat 2,1 mld. Sk a zisk vo výške 63 mil. Sk. Ďalej predpokladá stabilizáciu počtu zamestnancov na úrovni 2300 pracovných miest.
Bukózu Holding, a.s. tvoria v súčasnosti dcérske firmy Bukóza Preglejka, a.s., Bukóza Píla, a.s., Bukóza Export Import, a.s., a Bukocel, a.s., Bukóza Progres s.r.o. a Bukóza Invest s.r.o. Predmetom činnosti holdingu je najmä produkcia výrobkov na báze buničín, výroba buničín, derivátov, piliarska výroba, výroba dýh, preglejok a lepených bukových veľkoplošných dosiek.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS