ČLÁNOK
Budúcoročný rozpočet si zachová plánovaný deficit 37 mld. Sk
31. augusta 2001

Slovenská vláda s pripomienkami schválila návrh štátneho rozpočtu (ŠR) na budúci rok. Celkové príjmy štátneho rozpočtu by v roku 2002 mali dosiahnuť 218,9 mld. Sk a výdavky 255,9 mld. Sk. Schodok štátneho rozpočtu je stanovený na 37 mld. Sk a deficit verejných financií by mal predstavovať 36,8 mld. Sk. Informovala o tom vo štvrtok ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Kabinet oproti predloženému návrhu Ministerstva financií SR (MF SR) schválil navýšenie prostriedkov pre vybrané rezorty. Na diaľničnú výstavbu by sa pôvodne navrhované výdavky mali zvýšiť o 4 mld. Sk a na bytovú výstavbu o 1 mld. Sk. „Pre krajské úrady vláda odsúhlasila navýšenie vo výške 931 mil. Sk, pre kapitolu životného prostredia o 100 mil. Sk a pre rezort školstva na financovanie vysokých škôl prostriedky v objeme 50 mil. Sk,“ povedala ministerka. Okrem toho kabinet odsúhlasil aj navýšenie rozpočtu kancelárie prezidenta o 10 mil. Sk, pre kapitolu ministerstva hospodárstva navýšil výdavky o 50 mil. Sk na rozvoj vedy a techniky.

Ďalšou zmenou je, že valorizačný koeficient, ktorý nadväzuje na zákon o dani z príjmov sa určuje na rok 2002 vo výške 1. Výdavky štátneho rozpočtu budú zahŕňať aj splatenie reštrukturalizačných dlhopisov v portfóliu VÚB v objeme 9,1 mld. Sk, na ktoré mal nový vlastník banky, talianska IntesaBci, právo na spätný odpredaj.

Bezprostredný vplyv vládou schválených daňových zákonov na rozpočtové príjmy sa bude podľa ministerky riešiť novelizáciou vyhlášky o oceňovaní nehnuteľností. Tým by sa malo dosiahnuť, aby daňové výnosy boli na úrovni, s ktorou MF SR počítalo pri príprave budúcoročného rozpočtu.

Cieľom vlády je udržať deficit verejných financií v budúcom roku do 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vláda pri schvaľovaní rozpočtu vychádzala z predpokladaného rastu HDP v stálych cenách na úrovni 3,6 %, pričom priemerná inflácia by nemala prekročiť úroveň 6,7 % a nezamestnanosť 18,9 %. „Výška budúcoročného HDP by mala byť na úrovni 1,052 bil. Sk,“ povedal ministerka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS