ČLÁNOK
Budúcoročný deficit verejných financií plánuje MF na úrovni 50,4 mld. Sk
18. augusta 2003

Schodok budúcoročného štátneho rozpočtu (ŠR) by mal dosiahnuť 61,504 mld. Sk. Celkové rozpočtové príjmy by pritom mali predstavovať 249,166 mld. Sk a výdavky 310,671 mld. Sk. Deficit verejných financií (VF) rozpočtuje Ministerstvo financií SR (MF) v budúcom roku na úrovni 3,9 % predpokladanej tvorby hrubého domáceho produktu (HDP), čo zodpovedá schodku VF vo výške 50,4 mld. Sk. Vyplýva to z návrhu budúcoročného ŠR, ktoré MF predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie.

Príjmy budúcoročného ŠR, z ktorých by 14,2 mld. Sk mali tvoriť príjmy z Európskeho spoločenstva, by mali medziročne vzrásť o 13,8 mld. Sk. Daňové príjmy by sa pritom na celkových príjmoch ŠR mali podieľať sumou 194,1 mld. Sk, nedaňové príjmy by mali dosiahnuť 12 mld. Sk, granty a transfery medziročne zvýšené o príjmy z rozpočtu EÚ 41,6 mld. Sk a príjmy ŠR zo splácania úverov a pôžičiek 1,4 mld. Sk.

Objem rozpočtových výdavkov by mal v budúcom roku medziročne vzrásť o 19,2 mld. Sk, pričom na výdavkovej strane ŠR by výdavky na odvody do rozpočtu EÚ mali dosiahnuť 9,012 mld. Sk a výdavky na spolufinancovanie spoločných projektov s úniou 11,295 mld. Sk. Medziročne by sa mali v budúcom roku znížiť výdavky na štátny dlh o 3,6 mld. Sk, výdavky na dotácie nefinančným subjektom o 2,5 mld. Sk a 470 mil. Sk by sa malo ušetriť pri výstavbe služobných bytov. MF plánuje v budúcom roku použiť na vládne priority vyčlenenú rezervu 5,1 mld. Sk, jednotlivé kapitoly pritom predložili svoje požiadavky v objeme vyššom ako 29 mld. Sk.

Návrh budúcoročného ŠR vychádza z očakávaní MF, že rast ekonomiky sa v budúcom roku mierne zvýši na 4,1 % a vytvorí sa HDP v hodnote 1,293 bil. Sk v bežných cenách, priemerná ročná miera inflácie dosiahne 8,1 % a priemerná miera nezamestnanosti 15,4 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS