ČLÁNOK
Budúcnosť patrí trhu
14. novembra 1997

Povedal to vo svojom vystúpení riaditeľ odboru menovej politiky NBS Peter Ševčovic účastníkom semináru „Využitie produktov finančného trhu v podnikateľskej praxi“. Ako ďalej povedal k dnešnému dňu sa index koruny na devízovom trhu pohyboval maximálne 3 % nad úroveň centrálnej parity. Fluktuačné pásmo umožnuje korune pohybovať sa až ± 7 % od centrálnej parity. Ako ďalej povedal, „dokážem si predstaviť nasledujúcich 5 rokov bez devalvácie“. To však bude závisieť do značnej miery od trhu a hlavne správania sa domácich bankových a podnikateľských subjektov. „Budúcnosť patrí jednoznačne trhu, preto pri veľmi optimistickom a liberálnom pohľade do budúcna môžeme v nadchádzajúcich rokoch postupne uvažovať o uvoľnení reštrikcií centrálnej banky. Tento liberálny prístup by mohol neskôr vyústiť do zrušenia opatrenia NBS o devízovej pozícii na menové účely a až do zrušenia povinných minimálnych rezerv komerčných bánk. Pritom je dosť možné, že po určitom vykrištalizovaní sa situácie, budeme môcť uvažovať o zrušení dane z príjmov právnických osôb a ponechaní iba dane z pridanej hodnoty spolu s daňou pre fyzické osoby. Tým by sme dosiahli to, že podniky by nemali dôvod na zakrývanie svojho zisku, ale to je zatiaľ, vzhľadom na súčasnú situáciu na Slovensku, až príliš optimistická a liberálna hudba budúcnosti“ povedal P. Ševčovic.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS