ČLÁNOK
Budúcnosť investičnej spoločnosti Ivex je neistá
27. mája 2002

Obchodník s cennými papiermi Ivex, a.s., Trenčín predal začiatkom roka nehnuteľnosti v hodnote takmer 3 mil. Sk, čo bolo jej hlavným príjmom, a v súčasnosti nevykonáva žiadnu činnosť. Budúcnosť spoločnosti bude predmetom júlového valného zhromaždenia a závisí od rozhodnutia majoritného vlastníka, ktorý je Prvá slovenská investičná skupina, a.s. (PSIS). Ako pre agentúru SITA uviedol člen predstavenstva Ivexu Valentín Melkovič, možnými alternatívami je fúzia s PSIS alebo zánik. „Všetko však závisí od rozhodnutia PSIS,“ dodal Melkovič.

Ivex hospodáril vlani so ziskom 521 tis. Sk, z čoho 439 tis. vytvoril vo finančnej oblasti. Zisk z finančných operácií vzrástol v porovnaní s rokom 2000 viac ako trojnásobne. Celková bilančná suma firmy sa medziročne zvýšila o vyše 1 mil. Sk na 32,7 mil. Sk. Najvyššiu položku aktív tvoria finančné investície 28 mil. Sk, ktoré zaznamenali nárast o 1 %. Finančný majetok dosiahol 911 tis. Sk. Spoločnosť k ultimu decembra ešte evidovala hmotný investičný majetok vo výške 2,9 mil. Sk. Cudzie zdroje sa medziročne zvýšili o 322 tis. Sk na 522 tis. Sk.

PSIS je majoritným akcionárom lízingovej spoločnosti B.O.F., a.s., v ktorej vlastní 65 % akcií. Kontroluje zatiaľ aj polovicu akcií poisťovne Ergo, a.s., o ktorú má záujem Belgická KBC Insurance, ktorá tam v súčasnosti vykonáva hĺbkový audit. PSIS spolu s Ivexom sú akcionármi Privátneho holdingu, a.s., ktorý vznikol ako jedna z dvoch nástupníckych spoločností a.s. V-Invest Holding Bratislava spolu s Majetkovým holdingom, a.s., Bratislava. PSIS vznikla ako investičný fond v prvej vlne kupónovej privatizácie a jej základné imanie je 50 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS