ČLÁNOK


,

Budúci štátny rozpočet Ukrajiny na novom daňovom základe
29. mája 2003

Ukrajinská vláda schválila v stredu rozpočtovú rezolúciu na rok 2004, podľa ktorej návrh zákona o štátnom rozpočte na budúci rok bude vypracovaný už na novom daňovom základe pri zachovaní jeho vyváženosti a objemu prerozdelenia vytvoreného hrubého domáceho produktu na úrovni 27,5 %. Rozpočtový deficit by nemal prevýšiť 0,5 % HDP, avšak Ministerstvo financií Ukrajiny sa podľa štátneho tajomníka Fedora Jarošenka snaží pripraviť vyrovnaný rozpočet a jeho rozmer má byť o 4 % vyšší ako v tomto roku.

Minister hospodárstva a pre otázky európskej integrácie Valerij Choroškovskyj už pred zasadaním vlády informoval, že rozpočtová rezolúcia je založená na plánovanom raste HDP v roku 2004 o 8 %, priemyselnej výroby o 4,5 % a úrovni inflácie 5-6 %. ,,Formovať rozpočet na optimistickej prognóze je dosť riskantne, preto sme navrhli aj základný scenár s rastom ekonomiky 4,8 %,“ uviedol minister.

Od budúceho roka sa znižuje sadzba dane zo zisku podnikov z 30 na 25 %, zavádza sa jednotná daň z príjmov fyzických osôb vo výške 13 % namiesto terajšieho neefektívneho štvorstupňového zdaňovania od 10 do 40 % a zvažuje sa znížiť aj sadzby dane z pridanej hodnoty a jednotnej sociálnej dane, čo si vyžiada zrušenie rôznych zliav a prechod k systému adresnej sociálnej pomoci, aby mohol byť rozpočet vyrovnaný. Vláda zároveň pripravuje návrh zákona o legalizácii nezdanených príjmov občanov s účinnosťou počas daňovej reformy od 1.1. do 31.12. 2004.

Budúci štátny rozpočet bude predpokladať úplné a včasné splácanie štátnych záväzkov a ministerstvo financií preto hľadá optimálne inštrumenty pre obsluhu dlhu, aby sa odbremenil rozpočet. Objem štátneho dlhu by nemal koncom roka 2004 presiahnuť úroveň 40 % HDP. Na rozdiel od pôvodného rozpočtu na rok 2003 má nový zákon zabezpečovať aj zvýšenie minimálnej mzdy zo 185 na 237 UAH podľa očakávania od decembra tohto roka.

To bol tiež jeden z dôvodov, prečo parlament na návrh vlády zvýšil príjmy štátneho rozpočtu 2003 o 5,9 % na 52,959 mld. UAH, výdavky o 5,6 % na 54,994 mld. UAH pri zachovaní deficitu na úrovni 2,035 mld. UAH. Nárast príjmov a výdavkov rozpočtu má dosiahnuť 2,938 mld. UAH. Poslanci zároveň zmenili niektoré daňové zákony na zabezpečenie vyšších príjmov. Tieto opatrenia boli vyvolané popri potrebe garantovať od začiatku tohto roka zvýšenú minimálnu mzdu zo 165 na 185 UAH (jej ďalší rast od júla na 237 UAH preniesli na december), ako aj snahou získať zvýšené zdroje pre poľnohospodárov. Nepriaznivé počasie totiž zničilo veľkú časť ozimín, ktoré museli byť znovu zasiate.

Zvýšenie akcizných poplatkov, ako aj rast a zavedenie nových sadzieb renty za ťažbu ropy a plynu sa podľa Ukrajinského zväzu priemyselníkov a podnikateľov (USPP) expremiéra Anatolija Kinacha negatívne odrazí na ekonomike. USPP to považuje za porušenie princípu stability zákonodarstva, keď by sa v priebehu rozpočtového roka nemali meniť dane a poplatky. Môže to vyvolať zníženie objemov výroby, ako aj príjmov rozpočtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS