ČLÁNOK
Budovaniu infokomunikačnej infraštruktúry chýba stratégia
29. mája 2003

Budovaniu informačno-komunikačnej infraštruktúry na Slovensku chýba stratégia. Za negatívum možno považovať aj nezosúladenie investícií do tejto infraštruktúry zo strany štátnych podnikov, ako sú Energotel, ŽSR a sietí GovNet a Sanet. Na medzinárodnej konferencii k Svetovému dňu telekomunikácií to povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ firmy Alcatel Slovakia, a.s. Jaroslav Mlynček.

Podľa Mlynčeka by bolo potrebné predovšetkým zadefinovať požiadavky na budovanie infraštruktúry. Dôraz zároveň treba klásť aj na rozšírenie širokopásmových služieb a na liberalizáciu celého telekomunikačného sektora. Mlynček vo svojom vystúpení upozornil aj na to, že je možné nájsť priamu závislosť medzi zvyšovaním objemu širokopásmových služieb a rastom hrubého domáceho produktu.

Na nesprávnu výšku trhového podielu Slovenských telekomunikácií ako operátora s významným podielom na trhu upozornil vo svojom vystúpení predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič. Chybnú výšku podielu ST na relevantnom trhu podľa neho určil Telekomunikačný úrad SR (TÚ), ktorý ju publikoval vo svojej záverečnej správe za rok 2002. Nesprávny údaj pritom vychádza z chybnej bázy, na základe ktorej úrad podiel ST na trhu počítal, pretože namiesto trhu pevných liniek použil ako základ trh verejných telekomunikačných služieb. Ondrovič upozornil aj na potrebu implementácie smerníc Európskej únie v oblasti telekomunikácií.

Predseda TÚ Milan Luknár pri obhajobe činnosti úradu, ktorú kritizovali alternatívni operátori, poukázal na nedostatočnú legislatívu, ktorá neumožňuje úradu vstupovať do rokovaní o prepojení medzi alternatívnymi operátormi a ST. Ako veľké negatívum Luknár hodnotí priame prepojenie jeho úradu a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) prostredníctvom financovania úradu z kapitoly rezortu. Neriešenie tohto stavu by pritom mohlo viesť až k vylúčeniu TÚ zo Skupiny nezávislých regulačných úradov telekomunikácií krajín Európskej únie (IRG), ktorého sa slovenský úrad nedávno stal členom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS