ČLÁNOK
Bude sa zvyšovať dôchodkový vek mužov aj žien
18. septembra 2001

Porada ekonomických ministrov (PEM) odporučila vláde schváliť zvýšenie veku odchodu do dôchodku u mužov na 63 rokov a žien na 60 rokov. Navrhovaný vek u oboch kategórii by sa mal dosiahnuť v roku 2011. Z ekonomického hľadiska iba takéto zvyšovanie dôchodkového veku umožňuje vybilancovanosť celého systému, uviedol predseda PEM Ivan Mikloš.

Ako Mikloš poznamenal, ak by sa vek odchodu do dôchodku nezvyšoval alebo by sa zvyšoval pomalším tempom, malo by to negatívne nepriame dôsledky na zamestnanosť. Systém by bol podľa neho nevybilancovaný, vznikli by v ňom obrovské deficity, ktoré by nepriaznivo vplývali na podnikateľské prostredie a vytváranie nových pracovných miest. Zdôraznil, že nemožno očakávať, že rýchlejšie zvyšovanie dôchodkového veku spôsobí vyššiu nezamestnanosť ako v prípade, že by sa zvyšovanie uskutočnilo pomalším tempom.

Porada odporučila vláde schváliť nový systém valorizácie dôchodkov, ktorý by mal sa mal začať uplatňovať už od budúceho roka. Systém stanovuje, za akých podmienok a v akej miere by sa zvyšovanie dôchodkov malo uskutočniť. K valorizácii by došlo pri určitom raste spotrebiteľských cien alebo životných nákladov, pričom by sa uskutočnila v takej miere, v akej by vzrástol nižší z týchto ukazovateľov.

Na rokovaní tripartity, ktoré sa uskutočnilo 31. augusta, zamestnávatelia aj odborári obhajovali vyrovnanie veku odchodu do dôchodku u mužov a žien na 60 rokov. Odborári presadzovali pomalší variant vyrovnávania (do roku 2019) a zamestnávatelia rýchlejší (do roku 2011). S dosiahnutím 60 rokov ako veku odchodu do dôchodku u oboch pohlaví počíta aj návrh zákona o základnom sociálnom poistení, ktorý sa v súčasnosti nachádza na medzirezortnom pripomienkovom konaní. Súčasný systém valorizácie dôchodkov stanovuje, že k ich zvýšeniu dôjde, ak sa zaznamená štvrťročný rast nominálnej mzdy o 5% alebo životných nákladov o 10%. Nehovorí však o tom, v akej miere má k ich zvýšeniu dôjsť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS