ČLÁNOK
Bučina zvýšila v prvom polroku 1998 svoj obchodný obrat
30. júna 1998

Bučina, a.s., Zvolen zvýšila v prvom polroku 1998 svoj obchodný obrat o 6,9 % na 851,6 mil. Sk. Objem výroby dosiahol pri 10,6-percentnom raste 860,6 mil. Sk. Ako pre agentúru SITA povedal predseda predstavenstva spoločnosti Peter Lispuch, podnik vyprodukoval 38,3 tis. metrov kubických listnatého reziva, 6 tis. metrov kubických nábytkových hranolkov, 4,4 tis. metrov kubických preglejok, 62,6 tis. metrov kubických drevotrieskových dosiek surových a 37,7 tis. metrov kubických drevotrieskových dosiek laminovaných. Výrazný nárast – o 104,4 mil. Sk na 120,1 mil. Sk – zaznamenali montované stavby. Na celkovom obchodnom obrate Bučiny sa export podieľa 41,3%, pričom spoločnosť vyváža predovšetkým preglejky, montované stavby z dreva, piliarske výrobky a aglomerované dosky. Rozhodujúcimi teritóriami sú SRN, Taliansko, Rakúsko, Švédsko, Dánsko, Litva, Ukrajina a ČR. V období január až jún vykázala Bučina prevádzkový zisk 44,5 mil. Sk, čo predstavuje jeho medziročný pokles o 21,2%. Pridaná hodnota sa mierne znížila o 2,3% na 248,1 mil. Sk. Podnik preinvestoval 58,6 mil. Sk, v rovnakom období minulého roka to bolo 80,4 mil. Sk. V prvom polroku 1998 zvýšila spoločnosť svoje vlastné imanie o 5,6% na 2,081 mld. Sk. Cudzie zdroje vzrástli o 9,2% a dosiahli 1,042 mld. Sk pri súčasnom 16,2-percentnom znížení bankových úverov na 282 mil. Sk. Základné imanie Bučiny predstavuje 1,75 mld. Sk. Európska banka pre obnovu a rozvoj poskytla v prvom polroku spoločnosti Bučina Zvolen pôžičku vo výške 28,5 mil. DEM (približne 560 mil. Sk) na modernizáciu a rozšírenie výrobných zariadení a informačného systému spoločnosti, zdvojnásobenie kapacity na výrobu drevotrieskových dosiek, zlepšenie energetického systému podniku a jeho pôsobenia na životné prostredie. Pôžička so splatnosťou 8 rokov je úročená pohyblivým úrokom, ktorého výška závisí od úrovne LIBOR-u a ratingu SR. Spracovávateľ dreva Bučina Zvolen dosiahla za minulý rok čistý zisk 12,8 mil. Sk, čo predstavuje medziročný rast o 2,5 mil. Sk. Obchodný obrat spoločnosti sa zvýšil o 4,8 % na 1,562 mld. Sk. Na slovenskom trhu zrealizoval podnik 59,2 % obratu, na vývoz smerovalo 40,8 %. V minulom roku zaznamenala Bučina najväčší nárast exportu v drevodomoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS