ČLÁNOK
Bučina Zvolen v prvom kvartáli so stratou 3 mil. Sk
14. mája 1999

Bučina, a.s., Zvolen ukončila prvý kvartál tohto roku so stratou vyše 3 mil. Sk, pričom za to isté obdobie v roku 1998 vykázala hrubý zisk 13,8 mil. Sk. Pod negatívny výsledok sa podpísala strata z finančnej činnosti v objeme 10,7 mil. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok spoločnosti dosiahol kladnú hodnotu 7,6 mil. Sk. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb dosiahli 21,127 mil. Sk.
Aktíva a pasíva spoločnosti predstavovali k 31. marcu 2,488 mld. Sk. Dlhodobé pohľadávky evidovala spoločnosť vo výške 15,37 mil. Sk. Vlastné imanie firmy predstavuje 2,049 mil. Sk, a základné imanie Bučiny je 1,75 mil. Sk. Do druhého štvrťroku vstupuje podnik s dlhodobými záväzkami v objeme 150 mil. Sk, z čoho sú záväzky voči bankám 70,86 mil. Sk.
Podľa schváleného podnikateľského plánu na tento rok plánuje skupina spoločností Bučina, vrátane jej dcérskych spoločností Bučina Zvolen, a.s. a Bučina Ekostavby, a.s., obchodný obrat 1,8 mld. Sk a hrubý zisk v objeme 48 mil. Sk. Podiel exportu skupiny by mal dosiahnuť približne 40 % a medzi hlavných obchodných partnerov patria najmä krajiny Európskej únie. Skupina spoločností Bučina dosiahla za minulý rok obchodný obrat vo výške 1,7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS