ČLÁNOK
Bučina rekonštruuje výrobu drevotrieskových dosiek
22. marca 1999

Skupina spoločností Bučina dosiahla za minulý rok obchodný obrat vo výške 1,7 mld. Sk pri medziročnom raste o 6,9 %. Podľa predbežných výsledkov eviduje spoločnosť prevádzkový hospodársky výsledok zhruba 40 mil. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ a zároveň predseda predstavenstva spoločnosti Peter Lispuch.
Hospodárenie Bučiny vrátane jej dcérskych spoločností Bučina Zvolen, a.s. a Bučina Ekostavby, a.s., pozitívne ovplyvnila podľa neho zintenzívnená finalizácia piliarskych produktov a montovaných stavieb na báze dreva. Za ďalšiu významnú skutočnosť označil mierne zvýšenie podielu vývozu na celkových tržbách. Za negatívum považuje generálny riaditeľ Bučiny najmä utlmenie rozvoja niektorých odvetví slovenského hospodárstva, ktorým sú určené výrobky spoločnosti Bučina. „V priebehu roka boli inovačné procesy zamerané hlavne na rozšírenie sortimentu vo výrobe preglejok a na inovácie typov montovaných stavieb z dreva, pričom v tomto trende budeme pokračovať,“ dodal.
V investičnej oblasti zohráva pre Bučinu významnú úlohu schválenie a poskytnutie úveru od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) v celkovej výške 28,5 mil. DEM. „Prvú časť úveru sme v uplynulom roku už efektívne vyčerpali,“ povedal P. Lispuch. V investičnej výstavbe aj v súčasnosti venuje podnik najväčšiu pozornosť rekonštrukcii a intenzifikácii výroby drevotrieskových dosiek. Ďalšou prioritou je modernizácia a zefektívnenie celého energetického hospodárstva spoločnosti. Samostatnou kapitolou je realizácia projektu ochrany životného prostredia.
Bučina zamestnávala v minulom roku 2 037 zamestnancov, ktorých priemerný zárobok dosiahol 9 675 Sk. Vývoj počtu zamestnancov bol v uplynulom roku v podstate bez pohybu a priemerný zárobok mal v porovnaní s rokom 1997 mierne rastúci trend s nárastom 4,4 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS