ČLÁNOK
Bučina plánuje v tomto roku zvýšiť obrat na 1,9 mld. Sk
17. januára 2000

Bučina, a.s., Zvolen vrátane dcérskych spoločností plánuje v tomto roku zvýšiť obrat na 1,9 mld. Sk, čo v porovnaní s rokom 1999 znamená nárast o 0,2 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval predseda predstavenstva spoločnosti Peter Lispuch.
Skupina podnikov Bučina ďalej plánuje zvýšiť export z minuloročných 715 mil. Sk na 910 mil. Sk. Na export sú určené predovšetkým preglejované a piliarske výrobky. Medzi rozhodujúcich zahraničných odberateľov patrí Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Česká republika, Chorvátsko a Maďarsko.
Suma investícií naplánovaná na rok 2000 by mala dosiahnuť výšku 130 mil. Sk, pričom finančným zdrojom investícií bude dočerpanie úveru od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Získané prostriedky sú určené predovšetkým na zvýšenie a finalizáciu piliarskej výroby a na projekty ochrany životného prostredia v zmysle akčného plánu k zmluve s EBRD.
Bučina predpokladá v dôsledku organizačných a racionalizačných opatrení znížiť počet zamestnancov z pôvodných 1 597 na 1 501 pracovníkov. Priemerný mesačný zárobok by sa mal zvýšiť oproti uplynulému roku 489 Sk na 10 239 Sk.
Akciová spoločnosť Bučina vznikla 1. mája 1992 transformáciou štátneho podniku s rovnomenným názvom. Na základnom imaní spoločnosti sa v rozhodujúcej miere podieľali akciové spoločnosti Invest Elam (38,87 %), Lignea Group (20,65 %), Profit Invest (14,82 %) a BM – Invest (14,42 %). Bučina prešla v roku 1998 ďalšou transformáciou, keď sa z nej odčlenili dcérske spoločnosti Bučina Zvolen, a.s., Bučina Ekostavby, a.s., Bučina Trade, a.s., Bučina Real a.s., Bučina Byty, s.r.o., Bučina Trans, s.r.o. a Bučina Mont, s.r.o. pôsobiace v oblasti ekonomickej, technicko-inžinierskej, personálnej a právnej.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS