ČLÁNOK
Bučina dosiahla v roku 1999 obrat 1,7 mld. Sk
17. januára 2000

Spoločnosť Bučina, a.s. vrátane dcérskych spoločností dosiahla za rok 1999 obchodný obrat vyše 1,7 mld. Sk, čo predstavuje približne rovnakú úroveň roku 1998. Rozhodujúcu úlohu v tvorbe hospodárskych výsledkov tvorí základná dcérska spoločnosť Bučina Zvolen, a.s. s obratom 1,3 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval predseda predstavenstva Bučiny Peter Lispuch. Úroveň očakávaného hospodárskeho výsledku spoločnosť nezverejnila.
Rok 1999 bol v podmienkach spoločnosti rokom stabilizácie obchodných aktivít a postupnej realizácie zásadných modernizačných a rekonštrukčných akcií pri intenzifikácii výroby drevotrieskových dosák a energetického hospodárstva. P. Lispuch konštatoval : „Vzhľadom na celkovú situáciu na slovenskom trhu sa firme nepodarilo v plnej miere splniť zámery v oblasti výroby a odbytu aglomerovaných dosák“. Problémovou bola tiež oblasť výroby ekodomov, kde sa spoločnosť zamerala na vytvorenie rastového trendu pre rok 2000.
Najvýznamnejšie investície realizované v roku 1999 smerovali do podpory výroby a celkovej modernizácie spoločnosti. Celková výška týchto investícií financovaných z úveru Európskej banky pre obnovu a rozvoj predstavuje 24 mil. DEM. Efektívnosť investícií spočíva najmä v znižovaní materiálno- energetickej náročnosti výroby, v raste produktivity práce a v priebežnom zvyšovaní prevádzkovej miery zisku.
V roku 1999 pokračovala realizácia organizačných a racionalizačných opatrení v optimalizácii početných stavov zamestnancov, tak na úrovni riadiacich štruktúr, ako aj vo výrobnej základni. Výsledkom tejto činnosti sa predpokladá celkové zníženie počtu zamestnancov z 1 597 na 1 501 pracovníkov.
Podľa konsolidovaných výsledkov celá skupina zaevidovala ku koncu roku 1998 stratu 188,2 mil. Sk. Po prvých deviatich mesiacoch roka 1999 strata samotnej Bučiny, a.s., predstavovala 1,2 mil. Sk. Bučina prešla v roku 1998 transformáciou, keď sa z nej odčlenili dcérske spoločnosti pôsobiace v oblasti ekonomickej, technicko-inžinierskej, personálnej a právnej, preto medziročné porovnanie výsledkov nie je možné. Výška obratu minulého roka je zhodná s rokom 1998.
Bučina sa zameriava na výrobu aglomerovaných dosiek, ktoré tvoria 53 % produkcie, 28 % predstavujú piliarske výrobky a 19 % preglejované výrobky. Podiel exportu v spoločnosti dosiahol v minulom roku 50 % na celkovej produkcii a to predovšetkým v preglejovaných výrobkoch (84 %) a v piliarskych výrobkoch (73 %). Medzi rozhodujúce krajiny vývozu patria Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Česká republika, Chorvátsko a Maďarská republika.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS