ČLÁNOK
Bučina, a.s., Zvolen dosiahla za deväť mesiacov tohto roka nekonsolidovanú stratu 8,413 mil. Sk.
30. septembra 1998

Kladný prevádzkový hospodársky výsledok 29,498 mil. Sk pohltili finančné náklady, kvôli ktorým podnik vykázal stratu z finančných operácií 36,983 mil. Sk. Podľa minulotýždňového vyjadrenia ekonomického riaditeľa Bučiny Roberta Varaca pre agentúru SITA, tohtoročné plány firmy sa neplnia, lebo oživenie stavebníctva a nábytkárskeho priemyslu, ktoré pred rokom proklamovala bývalá vláda, sa nedostavilo. Pozitívne hospodárske výsledky zabezpečuje predovšetkým export – do SRN, Rakúska, Talianska, Francúzska, Holandska a Švajčiarska. Výroba Bučiny dosiahla ku koncu septembra 881,498 mil. Sk, pričom tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb predstavovali takmer 857,480 mil. Sk. Spoločnosť vyprodukovala pridanú hodnotu v objeme 251,537 mil. Sk. Cudzie zdroje vzhľadom na výšku aktív dosahujú prijateľnú úroveň 451,098 mil. Sk. Celková zadlženosť spoločnosti predstavuje pri celkových aktívach 2,516 mld. Sk približne 17,93 %. Bučina eviduje bankové úvery v objeme 54,138 mil. Sk. Úverová zaťaženosť predstavuje 2,6 %, pričom veľkosť vlastného imania je 2,056 mld. Sk. Krátkodobé záväzky Bučiny dosiahli k ultimu septembra 246,960 mil. Sk, krátkodobé pohľadávky 147,561 mil. Sk. Kvôli emisii dlhopisov dosahujú dlhodobé záväzky 150 mil. Sk. Za rok 1997 Bučina, a. s., vyrobila tovar vo výške 1,52 mld. Sk a dosiahla čistý zisk 12,8 mil. Sk. V polovici roka došlo k organizačným zmenám, kedy sa Bučina, a. s., stala vedúcou firmou holdingu. Rozhodujúcu časť výroby zabezpečujú Bučina Zvolen, a. s., a Bučina Ekostavby, a. s., hlavnou obchodnou spoločnosťou je Bučina Trade, a. s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 8. 2022

USD 1,018 0,001
CZK 24,611 0,045
GBP 0,844 0,002
HUF 405,130 0,850
CAD 1,312 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS