ČLÁNOK
Bučina, a.s., Zvolen dosiahla k 30. septembru 1997 zisk
20. novembra 1997

Obchodný obrat predstavoval 1,126 mld. Sk. Je to o 4,1% viac ako v roku 1996, napriek tomu však spoločnosť mierne zaostáva za podnikateľským plánom na tento rok. Pre SITA to dnes povedal Robert Varaca z ekonomického oddelenia spoločnosti. Z uvedeného objemu tržieb predstavuje výroba 1,090 mld. Sk. Exportné aktivity podnik vyvíja prostredníctvom 100% dcérskej spoločnosti Bučina Trade, pričom tržby za export produkcie tvoria 30-percentný podiel na celkových tržbách Bučiny. V treťom štvrťroku prišlo v spoločnosti k spomaleniu tempa rastu tržieb. Spôsobilo to zníženie produkcie niektorých sortimentov v dôsledku odbytových problémov v súvislosti s insolventnosťou niektorých obchodných partnerov. Ďalším dôvodom bolo postupné znižovanie realizačných cien v skupine aglomerovaných výrobkov a preglejok, ktorá dominuje vo výrobnom programe Bučiny. K znižovaniu cien formou cenových zliav spoločnosť podľa Varacu pristupuje z dôvodu neustále sa zvyšujúcej konkurencie na trhu. Rentabilita základného imania (ZI) pri jeho výške 1,750 mld. Sk je približne 10%, pričom k navýšeniu ZI z pôvodných 1,394 mld. Sk došlo upisovaním nových akcií v polroku 1997. Podnik k 30. septembru zaťažovali úvery v celkovej výške 320 mil. Sk. Vedenie spoločnosti pozitívne hodnotí priebežnú tvorbu zisku, medziročné znižovanie podielu spotreby materiálu a energií ako aj udržanie mierneho predstihu rastu produktivity práce pred rastom priemerných zárobkov. V podniku s 1 861 zamestnancami je priemerná mzda 9 100 Sk. V tomto roku realizovala akciová spoločnosť Bučina Zvolen vnútorné transformačné opatrenia s cieľom zefektívniť, zjednodušiť a sprehľadniť organizačnú štruktúru. Materský podnik vytvoril samostatné dcérske spoločnosti so 100-percentnou kapitálovou účasťou na obhospodarovanie všetkého nehnuteľného majetku nevýrobného charakteru, podnikových domov a bytov, ako aj satelitov nachádzajúcich sa mimo sídla podniku a obslužných činností v sídle spoločnosti. Za minulý rok dosiahla Bučina obrat 1,5 mld Sk a čistý zisk vo výške 10,3 mil Sk, čiže 7,67 Sk na akciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS