ČLÁNOK
Bubeníková odišla z dozornej rady
25. októbra 1999

Riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára Fondu národného majetku (FNM) SR Anna Bubeníková sa v piatok vzdala funkcie predsedníčky dozornej rady Nafty, a.s., Gbely. Po jej odchode tak v dozornej rade zastupujú fond už len odvolaní prezident FNM Ľudovít Kaník a viceprezident Ladislav Sklenár. Nové zloženie dozornej rady by malo byť známe po valnom zhromaždení, ktoré je naplánované na 28. októbra.
Akcionári Nafty Gbely zvolili 7. septembra do dozornej rady spoločnosti predstaviteľov FNM a Slovenského plynárenského priemyslu, š.p., (SPP). Tento postup bol v súlade s predchádzajúcou dohodou medzi zástupcami Druhej obchodnej, a.s., ako majoritného akcionára Nafty, a zástupcami FNM a SPP.
Členmi dozornej rady sa vtedy za FNM stali Ľ. Kaník, L. Sklenár a A. Bubeníková. SPP zastupujú generálny riaditeľ Pavol Kinčeš a riaditeľ Divízie investičných činností Ján Kasper. Šiestym členom je Danka Kocáková, zástupkyňa ekonomického riaditeľa spoločnosti Nafta Východ. Traja zástupcovia zamestnancov zostali v dozornej rade nezmenení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS