ČLÁNOK
Brusel schválil kľúčový dokument pre informačnú spoločnosť
24. apríla 2014

Slovensko je podľa ministerstva financií pripravené efektívne a účinne využívať eurofondy na rozvoj informačnej spoločnosti. Európska komisia totiž schválila základný strategický dokument pre rast digitálnych služieb a infraštruktúru prístupovej siete novej generácie na roky 2014 až 2020. Informovalo o tom v stredu ministerstvo financií s tým, že splnilo podmienku pre čerpanie eurofondov v novom programovom období.

„Európska komisia schválením tohto strategického dokumentu zároveň konštatovala splnenie ex ante kondicionalít pre oblasť rozvoja informačnej spoločnosti. Tieto aktivity budú financované najmä z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, kde je v rámci prioritnej osi Informačná spoločnosť vyčlenených 989,41 mil. eur, z toho 841 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,“ uviedol rezort financií. Splnenie tzv. ex ante kondicionalít, čiže podmienok, pre jednotlivé prioritné oblasti, ktoré majú byť podporené z eurofondov, predstavuje jednu z povinností uloženú Európskou komisiou. Splnením tejto povinnosti členská krajina EÚ preukáže, že je pripravená čerpať prostriedky z európskych štrukturálnych fondov.

Za ex ante kondicionality pre oblasť informačnej spoločnosti je zodpovedné ministerstvo financií, ktoré vypracovalo strategický dokument pre túto oblasť. „Tento dokument definuje víziu ďalšieho rozvoja eGovernmentu na Slovensku do roku 2020. Cieľom je realizovať priority zamerané predovšetkým na rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, na podporu reformy verejnej správy, ako aj na zavádzanie širokopásmového internetu,“ dodalo ministerstvo financií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS