ČLÁNOK
Britský výrobný sektor je oficiálne v recesii
7. augusta 2001

Produkcia v kľúčovom odvetví britskej ekonomiky počas troch mesiacov do júna 2001 poklesla v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 2% a na medziročnej báze o 1,3%. Tieto údaje publikoval Národný štatistický úrad – ONS.

Výrobný sektor zaznamenal pokles v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kvartálov, čo znamená, že podľa oficiálnej definície možno hovoriť o recesii.

Britská obchodná komora v jednom z prvých hodnotení konštatovala, že „ONS iba technicky potvrdil to, čo je v podnikateľských kruhoch zrejmé už dlhší čas…“

Britská ekonomika ako celok nie je v tomto štádiu, pretože stabilný vzostup zaznamenáva napríklad sektor služieb, no existujú signály, že recesia vo výrobných odvetviach sa premietne aj do ďalších sfér britskej ekonomiky.

Výrobcovia sú najviac postihnutí spomalením globálnej ekonomiky, ale markantne trpia aj vysokým výmenným kurzom libry. Opatrenie Bank of England, ktorá sa na sklonku minulého týždňa rozhodla znížiť základnú úrokovú sadzbu o 0,25%, je predovšetkým orientované na oživenie výrobných odvetví.

Britskí výrobcovia čelia tlaku z dvoch strán a sú akoby medzi „dvoma mlynskými kameňmi“ – v prvom rade ich zasahuje globálne ekonomické spomalenie, no tento proces je na druhej strane ešte viac umocnený nízkou konkurenčnou silou výmenného kurzu eura.

Alarmujúci pritom je rozsah a celkový záber týchto negatívnych tlakov, ktorý sa týka starej i novej ekonomiky.

Britská vláda by mala urobiť všetko, čo je v jej silách, aby znížila túto záťaž, ktorá dolieha na výrobný sektor a v budúcich mesiacoch musí zmierniť neodvratný vplyv recesie na úroveň zamestnanosti a investícií.

Výrobný sektor predstavuje asi pätinu britskej ekonomiky a pracuje v ňom 4 milióny zamestnancov. Podľa agentúry BBC stratilo v tomto sektore počas minulého roka prácu zhruba 100 000 ľudí.

Ide o občanov, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi a aj teraz vyvstáva riziko, že recesia „pritiahne opraty“ ich výdavkov.

Na druhej strane tiež negatívne zapôsobí na úroveň spotrebiteľskej dôvery, ktorá je krehkou záležitosťou. Ak ľudia počujú slovo recesia v kontexte s výrobou, začínajú míňať menej peňazí. Kráľovský inštitút pre nákup a ponuku – CIPS takisto poukazuje na riziko, že sa recesia prenesie aj do sféry služieb.

Hoci sa oficiálne konštatuje existencia recesie, nie všetky dáta z výrobného sektora vyznievajú nepriaznivo.

Medzikvartálne porovnanie je síce najhoršie od mája 1991, avšak v júni došlo k miernemu nárastu výroby o 0,3% v komparácii s májom. Národný štatistický úrad – ONS vo svojom prehľade tento vývoj pripisuje zvýšeniu produkcie optických a elektronických komponentov o 0,8%. Výroba počítačov sa v júni dokonca zvýšila o 4,5%, no počas celého druhého kvartálu bol veľmi citeľný pokles výroby optických a elektronických komponentov (až o 7,9% napriek konštatovanému miernemu nárastu produkcie v júni o 0,8%), ktorý sa až dvoma tretinami podieľal na kvartálnom dvojpercentnom prepade v sektore výroby, pričom k útlmu došlo v jedenástich z celkového počtu trinástich výrobných subodvetví.

ONS revidovala odhadované rastové trendy vo výrobnom sektore z -4% na -5% a v priemyselnej produkcii z -3% na -3,5%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS