ČLÁNOK
“ Britské parlamentné voľby sa stávajú „“referendom o euromene““
25. mája 2001

Prieskum verejnej mienky, ktorý publikovali The Times, hovorí o tom, že Labouristickú stranu podporuje 55% britských voličov (nárast o 1% v porovnaní s predchádzajúcim týždňom), konzervatívcov 30% (vzostup o dva percentné body) a liberálnych demokratov 11%.

Gallupov inštitút takisto nezaznamenal nijaké podstatné zmeny a podľa jeho prieskumu by labouristov volilo 48% britských občanov a konzervatívcov 32%, liberálnych demokratov by volilo 15% Britov, čo predstavuje dvojpercentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

Napriek tomu, že britský premiér Tony Blair sa snaží orientovať podstatnú časť svojich vystúpení do riešenia otázok školstva a zdravotníctva, štrnásť dní pred voľbami začína silne rezonovať problematika Európy, eura a daní.

Určitým impulzom sa stalo vyhlásenie bývalej premiérky Thatcherovej, ktorá navrhla definitívne vylúčiť možnosť britskej účasti v Európskej menovej únii.

Na toto vyhlásenie vari najostrejšie reagoval minister financií Gordon Brown, ktorý označil politiku konzervatívcov vo vzťahu k EMÚ za krajne riskantnú. Doslova povedal, že každý, kto žiada, aby sa Británia stiahla z Európy, každý, kto chce znovu otvárať diskusiu o tejto otázke, koná na báze krátkodobých ideologických motívov a z dlhodobého hľadiska vystavuje do riskantnej pozície britské ekonomické záujmy a britské obchodné väzby na oboch stranách Atlantiku.

Na stretnutí s britskou podnikateľskou komunitou na pôde Konfederácie britského priemyslu – CBI uviedol, že akceptovanie eura je v národnom ekonomickom záujme Veľkej Británie a zároveň vyzval CBI, aby sa viac angažovala pri presadení vodcovskej úlohy Británie v Európe a pri otváraní sa európskych trhov, najmä v sektore energetiky, telekomunikácií a leteckej dopravy.

Brown navrhol britskej podnikateľskej komunite, aby spoločne s vládou vytvorila „alianciu pre reformy“. Vláda chce pomôcť najmä malým a stredným firmám znížením daňového zaťaženia, žiada ich však, aby sa podieľali na rozšírení a prehĺbení britskej podnikateľskej kultúry, čo by malo byť najväčšou ekonomickou výzvou tejto dekády.

Nevyhnutné tiež bude zvýšiť produktivitu práce v britských firmách, ktorá je stále príliš nízka.

Dodajme ešte slová Gordona Browna, ktorý konštatoval, že tri milióny pracovných miest vo Veľkej Británii závisí na obchode s Európou, a teda izolácia a prípadné stiahnutie sa z Európy nie je len „antieurópske, ale aj antiobchodné“ rozhodnutie. Brown tiež kritizoval politiku labouristov spred dvadsiatich rokov, ktorá bola podľa jeho slov „zlá a nezodpovedná“, pretože ignorovala kľúčový význam Európy pre britskú zamestnanosť a prosperitu.

Vyjadril sa aj na tému transatlantických vzťahov – úzke vzťahy so Spojenými štátmi a Kanadou treba považovať za šancu, no nie za alternatívu väzieb s európskymi krajinami. Spojené štáty investujú vo Veľkej Británii nie iba pre to, že ide o Britániu, ale z dôvodu, že Británia je v Európe.

Do tejto diskusie sa včera už zapojil aj Tony Blair, ktorý zdôraznil, že plnoprávne angažovanie sa vo všetkých európskych štruktúrach nie je vôbec popretím britského patriotizmu a pozícia mimo eurozóny je vlastne prekážkou pri presadení sa Británie v pozícii vedúcej sily v Európe.

Nemalú dávku napätia do celej tejto diskusie vniesli informácie, podľa ktorých dokument Európskej komisie údajne plánuje harmonizovať dane v rámci EÚ, čo by znamenalo, že v Británii dôjde k ich zvýšeniu. Tieto úvahy razantne popreli labouristi, ale aj európsky komisár Frits Bolkestein, ktorý uviedol, že nikdy nepresadzoval a nikdy ani nebude preferovať zosúladenie dane z príjmu v rámci Európskej únie.

V tejto chvíli sa zdá, že predvolebná kampaň vo Veľkej Británii je akýmsi referendom o eure. Ak ho vyhrajú labouristi, navždy stratíme britskú libru, konštatoval vodca konzervatívcov William Hague.

Skrátka, veľmi citlivá otázka – politická i psychologická, ktorá sa týka britskej libry a členstva v Európskej menovej únii sa skutočne dostáva do centra britskej predvolebnej kampane. V tomto „boji o euro“ je však do tejto chvíle jednoznačne úspešnejšia Labouristická strana Tonyho Blaira a v oveľa defenzívnejšej pozícii je Konzervatívna strana Williama Hagua.

K názorom labouristov sa v zásadných otázkach prikláňajú aj liberálni demokrati. Tí totiž varovali, že konzervatívni euroskeptici vlastne vytláčajú Britániu z EÚ. Liberáli pritom jednoznačne vyjadrujú nádej, že Británia splní päť takzvaných ekonomických testov, čo je potrebné na akceptovanie eura. Liberálni demokrati sú však proti tomu, aby sa Veľká Británia stala členom EMÚ pri nižšom, ako dnešnom výmennom kurze libry.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS