ČLÁNOK
Britská vláda prešetrí postavenie bánk na trhu
21. marca 2000

Tento krok vlády nasledoval na základe odporúčania Dona Cruickshanka, ktorý v pondelok publikoval správu po kontrole v britskom bankovom sektore. Britský minister obchodu Stephen Byers a minister financií Gordon Brown požiadali Komisiu na ochranu hospodárskej súťaže o prešetrenie záležitosti.
Podľa správy Cruickshanka bankový sektor je vysoko koncentrovaný s evidenciou výrazných nadnormálnych ziskov, cenovej diskriminácie a silných prekážok vstupu na trh. Správa kritizovala banky pre všeobecné využívanie ich sily na trhu, ktorým dosahujú nadmerné zisky a vyzvala nový regulačný orgán Paycom, aby skontroloval túto situáciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS