ČLÁNOK
Britská vláda prešetrí postavenie bánk na trhu
21. marca 2000

Tento krok vlády nasledoval na základe odporúčania Dona Cruickshanka, ktorý v pondelok publikoval správu po kontrole v britskom bankovom sektore. Britský minister obchodu Stephen Byers a minister financií Gordon Brown požiadali Komisiu na ochranu hospodárskej súťaže o prešetrenie záležitosti.
Podľa správy Cruickshanka bankový sektor je vysoko koncentrovaný s evidenciou výrazných nadnormálnych ziskov, cenovej diskriminácie a silných prekážok vstupu na trh. Správa kritizovala banky pre všeobecné využívanie ich sily na trhu, ktorým dosahujú nadmerné zisky a vyzvala nový regulačný orgán Paycom, aby skontroloval túto situáciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 6. 2022

USD 1,052 0,003
CZK 24,731 0,019
GBP 0,858 0,000
HUF 401,340 1,740
CAD 1,366 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS