ČLÁNOK
Britská vláda prešetrí postavenie bánk na trhu
21. marca 2000

Tento krok vlády nasledoval na základe odporúčania Dona Cruickshanka, ktorý v pondelok publikoval správu po kontrole v britskom bankovom sektore. Britský minister obchodu Stephen Byers a minister financií Gordon Brown požiadali Komisiu na ochranu hospodárskej súťaže o prešetrenie záležitosti.
Podľa správy Cruickshanka bankový sektor je vysoko koncentrovaný s evidenciou výrazných nadnormálnych ziskov, cenovej diskriminácie a silných prekážok vstupu na trh. Správa kritizovala banky pre všeobecné využívanie ich sily na trhu, ktorým dosahujú nadmerné zisky a vyzvala nový regulačný orgán Paycom, aby skontroloval túto situáciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS