ČLÁNOK
Britská inflácia je na trinásťmesačnom minime
20. apríla 2001

Účtovná, takzvaná „headline“ inflácia dosiahla vo Veľkej Británii k ultimu I. kvartála historické minimum, čo bolo spôsobené najmä výrazným znížením úrokov z hypotekárnych úverov. Podľa Národného štatistického úradu dosiahol tento ukazovateľ inflácie v marci hodnotu 2,3%, pričom vo februári sa ustálil na úrovni 2,7%. Avšak takzvaná kľúčová miera inflácie, očistená od možných tlakov a výkyvov hypotekárnych úrokov, ktorú v prvom rade zohľadňuje Bank of England (BoE) pri stanovovaní benchmarkovej sadzby, dosiahla hodnotu 1,9%, čo je hlboko pod stanovenou hodnotou 2,5%, a takúto minimálnu úroveň si udržiava už 23 mesiacov. Podľa analytikov má BoE v rukách všetky dostupné argumenty, aby začiatkom mája opäť znížila základnú úrokovú sadzbu. K takémuto rozhodnutiu už došlo 5. apríla v rámci rokovania Výboru pre menovú politiku (MPC), kedy sa sadzba redukovala o 0,25%, hoci traja z deviatich členov MPC navrhovali zníženie až o 50 bázických bodov.

Aktuálna úroková sadzba je v súčasnosti stanovená na 5,5%.

K historicky nízkej inflácii prispelo britské ministerstvo financií znížením daňovej záťaže v rámci tohtoročného štátneho rozpočtu.

V dôsledku krízy v agrosektore, spôsobenej slintačkou a krívačkou, vzrástla nesezónna inflácia cien potravín, ktorá dosiahla najrýchlejšiu dynamiku za ostatné štyri roky, avšak tento jav sa kompenzoval práve nižšími daňami a redukovanou cenou pohonných hmôt – takisto vďaka daňovým úpravám.

Bank of England síce varovala, že znížená daň z príjmov môže v dlhodobejšom časovom horizonte vyvolať inflačné tlaky, ale vo svetle globálneho ekonomického spomalenia sa zdá, že BoE má podstatne menšie obavy z mierne expanzívnej rozpočtovej politiky.

Nezanedbateľný vplyv má aj prekvapujúce zníženie úrokovej sadzby o 50 bázických bodov, ktoré uskutočnila americká centrálna banka, čím sa podporia odhady tých analytikov, ktorí predpovedajú ďalšiu redukciu sadzieb aj zo strany BoE.

Britská inflácia je skutočne minimálna, no protokoly z rokovaní Výboru pre menovú politiku naznačujú, že BoE sa bude snažiť odvrátiť riziko spomalenia britskej ekonomiky. Sporné je, či sa Bank of England rozhodne o rovnakú redukciu úrokových sadzieb ako Fed, teda o 50 bázických bodov. Členovia MPC tvrdia, že rast domáceho dopytu, trh s nehnuteľnosťami a investície zostávajú na želateľnej úrovni. Operujú síce rizikom možného ekonomického spomalenia, nechcú však urobiť krok, ktorý by sa mohol interpretovať tak, že toto riziko považuje BoE za vyššie, ako v skutočnosti je… Určite sa bude hľadať kompromis, aj vzhľadom na historicky nízku infláciu. V analýze Bank of Amerika a BNP Paribas sa naznačuje, že BoE chce znížiť úrokové sadzby o 50 bázických bodov, avšak urobí to na dve etapy – teda dva razy po 0,25%.

Iba na porovnanie – inflácia v celej eurozóne je podľa najnovšej štatistiky Eurostatu stále na nezmenenej úrovni – teda na hladine 2,6%. Najvyššia je v Portugalsku (5,1%), v Holandsku (4,9%) a v Írsku (4,1%).

Najnižšia je vo Francúzsku (1,4%), v Nemecku je na úrovni 2,5%. Štatistická agentúra EÚ – Eurostat však používa inú metodiku v porovnaní s britskou a nezahŕňa do nej ceny nehnuteľností a bývania.

Údaje o inflácii v eurozóne však zrejme ešte viac posilnia pozíciu Európskej centrálnej banky v snahe nemeniť základnú úrokovú sadzbu ani počas májového rokovania Výkonnej rady ECB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS