ČLÁNOK
Britská ekonomika je zrejme najlepšie pripravená na zvládnutie rizika ekonomického poklesu
27. apríla 2001

Zdá sa, že britská ekonomika bude najmenej poškodená globálnymi ekonomickými turbulenciami. Odhady tempa jej rastu sú nasledovné – Medzinárodný menový fond hovorí o 2,6%, respektíve 2,5%, britské ministerstvo financií sa pohybuje v rastových ukazovateľoch od 2,25% do 2,75%, vplyvný Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum – NIESR očakáva tieto dáta v rozpätí od 2,25% do 2,5%, no najnižší údaj dáva k dispozícii Ernst&Young Item Club, ktorý vychádza z rovnakej metodiky ako britské Treasury, ktorý uvažuje o raste iba na úrovni 2%.

K rovnakému hodnoteniu sa pridáva aj Konfederácia britského priemyslu – CBI.

V podobných dimenziách sa však upravujú smerom nadol aj očakávané tempá rastu aj v eurozóne, čo by znamenalo, že Veľká Británia bude v tomto ukazovateli najlepšia v rámci celej EÚ – vyšší ekonomický rast sa očakáva iba v Španielsku.

Napriek takémuto vysokému nasadeniu Veľkej Británie varuje minister financií Gordon Brown pred predčasným uspokojením v súvislosti s terajším stavom ekonomiky. Chce zachovať kurz udržateľnej stability a rastu, no dodáva, že Británia nie je izolovaná od ostatného sveta.

Dnes reagujú globálne trhy na možné výkyvy prakticky okamžite a prejavy nestability majú automatickú odozvu – povedal doslova Gordon Brown. Aj preto musíme zostať ostražití a pružne reagovať na prípadné riziká, dodal britský minister financií.

Napriek týmto úskaliam chce Veľká Británia realizovať značne ambiciózne plány vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu, čo si však zrejme môže dovoliť – včerajšie údaje hovorili totiž o tom, že štátne fondy (britská štátna pokladnica) má zdroje v rekordnej výške 37 miliárd libier.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS