ČLÁNOK
Brexit bude mať vplyv aj na práva priemyselného vlastníctva
24. júla 2020

Vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie bude mať vplyv aj na práva priemyselného vlastníctva. „Dôležité je si uvedomiť, že osoby, ktoré budú mať záujem získať ochranu po uplynutí prechodného obdobia, si budú musieť svoje práva vo Veľkej Británii prihlasovať národnou cestou prostredníctvom Úradu Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo,“ uvádza predseda Úradu priemyselného vlastníctva na Slovensku Matúš Medvec. Praktickým dôsledkom brexitu bude zmenšenie teritoriálnej platnosti ochranných známok EÚ a dizajnov spoločenstva. V prípade patentov a dodatkových ochranných osvedčení nedochádza prakticky k žiadnej zmene.

V registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR je zapísaných 1 156 platných ochranných známok zo Spojeného kráľovstva a štyri dizajny. Prostredníctvom registrácie v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sa na územie SR vzťahuje aktuálne ochrana 683 427 ochranných známok EÚ a 118 000 dizajnov spoločenstva podaných prihlasovateľmi zo Spojeného kráľovstva. Na základe medzinárodného zápisu v Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO) je na území SR chránených viac ako 800 medzinárodných ochranných známok zo Spojeného kráľovstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 8. 2020

USD 1,182 0,003
CZK 26,279 0,077
GBP 0,904 0,003
HUF 345,930 0,300
CAD 1,577 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS