ČLÁNOK
Brazílska vláda chce saturovať štátne banky čiastkou 5 miliárd dolárov
27. júna 2001

Minister financií Pedro Malan konštatoval, že v najväčších federálnych bankách, akými sú Banco de Brasil a Caixa Economica Federal, ale aj v bilancii ďalších finančných domov, sa nachádza značný objem klasifikovaných úverov, respektíve nedobytných pohľadávok a túto situáciu treba urýchlene riešiť. Tieto „skryté“ straty sa budú kompenzovať čiastkou 12,5 miliardy realov, čo predstavuje 5 miliárd dolárov. Uvedená finančná injekcia síce zvýši brazílsky dlh, no je v prvom rade zameraná na oživenie konkurencieschopnosti celého bankového sektora, dodal Pedro Malan, pričom však zdôraznil, že tento krok vlády „nesmeruje k privatizácii brazílskych štátnych bánk“.

Ide o dosť prekvapujúce rozhodnutie, pretože v priebehu niekoľkých mesiacov, najneskôr však do konca roka 2001 potrebuje Brazília dodatočné finančné zdroje v celkovom objeme 10,8 miliardy dolárov – došlo totiž k dramatickému znehodnoteniu vnútornej meny a čoraz evidentnejšie sú obavy z narastajúcej inflácie.

Prezident Brazílskej centrálnej banky Arminio Fraga chce získať finančnú injekciu vo výške dvoch miliárd USD z už existujúcej úverovej linky Medzinárodného menového fondu. Ďalej mieni odložiť splátky z ďalšieho úveru MMF vo výške 1,8 miliardy dolárov, rovnakú čiastku si bude nevyhnutné požičať od zahraničných finančných inštitúcií. Zvýšiť sa má aj emisia v dolároch denominovaných vládnych dlhopisov – podobnú taktiku už Arminio Fraga uplatnil značne agresívnym spôsobom v roku 1999, kedy sa takisto snažil odvrátiť menovú krízu a „povzbudiť“ brazílsky real.

Všetky tieto kroky majú podľa prezidenta centrálnej banky viesť k určitej úľave na finančnom trhu, ktorý je v „dočasnom štádiu veľkých obáv a napätia“.

Reakcia investorov na perspektívu posilnenia likvidity sa dostavila automaticky a kurz brazílskeho realu, ktorý sa od začiatku roka 2001 znehodnotil o 30%, sa mierne upevnil voči USD a na konci uplynulého týždňa sa obchodoval vo výmennej relácii 2,46 realu/USD, v pondelok získal opätovne na svojej hodnote a uzatváral na 2,30 realu/USD.

V ostatných dňoch tiež došlo k ďalšiemu, v poradí už štvrtému zvýšeniu základnej úrokovej sadzby v priebehu tohto roka o 1,5%, hoci analytici očakávali nárast tohto ukazovateľa iba o 0,5%.

Overnightová sadzba sa zvýšila z pôvodných 16,75% na 18,25%. Tento prudký vzostup má udržať infláciu v roku 2001 na cieľovej hladine štyroch percent, hoci momentálne inflačné dáta oscilujú okolo 5,5%.

V štúdii Lloyds Bank sa však konštatuje, že nedostatok likvidity na devízovom trhu nie je jediným dôvodom slabosti brazílskeho realu. K ďalším faktorom patria neustála hrozba neschopnosti Argentíny splácať zahraničný dlh, pretrvávajúca energetická kríza v Brazílii, nestabilná vláda, no najmä fakt, že opozičné strany majú veľkú šancu vyhrať na budúci rok prezidentské voľby. Dodajme, že extrémne vysoké úrokové sadzby povedú k ďalšiemu poklesu brazílskej ekonomickej aktivity v II. polroku 2001. Pôvodné odhady hovorili o tempe rastu na úrovni 4,5%, no revidované dáta konštatujú už iba o 2,6%-ný rast. Poklesla spotrebiteľská dôvera a opatrenia centrálnej banky v menovej politike hodnotu tohto indikátora ešte viac zhoršia.

Iba veľmi ťažké je tiež odhadnúť, aký vplyv budú mať zvýšené úrokové sadzby a stále slabý real na brazílsky rozpočtový deficit. V tejto situácii je saturovanie štátnych bánk a „vyčistenie“ ich bilancie od zlých úverov bez perspektívy privatizácie a vstupu zahraničných investorov do finančného sektora, nielen prekvapením, ale aj potencionálnym rizikom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS