ČLÁNOK
Brazília prerušila obchodné rokovania s Argentínou
9. júla 2001

Nielen latinsko-americké podnikateľské kruhy, ale aj zástupcovia EÚ konštatovali, že rozhodnutie Brazílie, ktorá suspendovala na konci uplynulého týždňa obchodný dialóg s Argentínou, môže vážne ohroziť fungovanie celého bloku Mercosur – v ňom figurujú popri týchto dvoch krajinách ako plnoprávni členovia ešte Uruguay a Paraguay.

Argentína vykázala k ultimu roka 2000 prebytok v obchodnej bilancii s Brazíliou v celkovom objeme 611 miliónov dolárov a v prvom polroku 2001 sa tento ukazovateľ ustálil na hladine približne 500 miliónov USD.

Hlavným problémom však nie je nerovnováha v obchodnej bilancii, ale fakt, že Argentína zmenila colný režim pri dovoze produktov zo štátov stojacich mimo Mercosuru, čo údajne vážne poškodí brazílskych výrobcov.

Toto nie je jediný rozpor v brazílsko-argentínskych vzťahov, ktoré boli počas ostatného roka zaťažené najmä vplyvom „nekonečnej“ recesie v Argentíne, ale aj prudkým znehodnotením brazílskej meny – realu. Tento stav napätia sa ešte viac umocnil v marci 2001 po nástupe Dominga Cavalla do funkcie argentínskeho ministra hospodárstva, ktorý rozhodol o tom, že dovozné tarify na telekomunikačné zariadenia a komponenty, ako aj na osobné automobily z krajín mimo Mercosuru budú mať rovnakú úroveň ako tie isté produkty importované zo štátov v rámci tohto juhoamerického obchodného bloku.

Brazílske ministerstvo zahraničných vecí konštatovalo, že obmedzenie preferenčného prístupu vo vzťahu k dovozcom z Mercosuru porušuje „pravidlá a duch“ celého zoskupenia, zatiaľ však brazílska vláda neuvažuje o odvetných opatreniach, hoci ju k tomu tlačia domáce podnikateľské kruhy.

Doteraz jediným krokom je už spomínané prerušenie obchodného dialógu s Argentínou.

Brazílsky prezident Cardoso hodnotí tento jav ako dočasný a aj ďalej preferuje perspektívne posilnenie Mercosuru.

Paralelne s týmto dianím však EÚ ponúkla Brazílii, Argentíne, Uruguayu a Paraguayu liberalizáciu obchodu s tovarom a službami v časovej perióde 10 rokov.

Zástupcovia Európskej únie navrhli počas uplynulého týždňa v Montevideu režim, v rámci ktorého sa budú produkty z krajín Mercosuru dovážať do EÚ bez podstatnejších reštrikcií, a to v období nadchádzajúcich siedmich rokov. Ďalší pokrok v dialógu EÚ-Mercosur bude závisieť od toho, ako zliberalizuje Brazília, Argentína, Uruguay a Paraguay svoje vlastné trhy pri importoch z Európskej únie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS