ČLÁNOK
Bratislava – Rača získala od CRA medzinárodný rating Ba
14. septembra 2001

Ratingová agentúra CRA udelila mestskej časti Bratislava – Rača dlhodobý medzinárodný rating Ba, krátkodobý rating skP-1 a dlhodobý lokálny rating skA-. Ratingový výhľad označila agentúra za stabilný. Informoval o tom analytik agentúry Miroslav Kňažko.

Udelený dlhodobý medzinárodný rating na úrovni Ba je o jeden stupeň nižší než je aktuálna hodnota ratingu Slovenskej republiky. Podľa Kňažka určitú neistotu vzbudzujú momentálne značne nevyjasnené vzťahy magistrátu hlavného mesta s mestskými časťami ako aj pripravovaná reforma verejnej správy. Ocenenie dlhodobého lokálneho ratingu na úrovni skA- zaraďuje Raču medzi kvalitné subjekty, schopné splácať svoje záväzky s určitou neistotou, vyplývajúcou zo spolupôsobenia rôznych činiteľov. Krátkodobý rating na úrovni skP-1 zaraďuje mesto rovnako medzi kvalitné subjekty.

V sledovanom období 1996 až 2000 vykázala Rača kumulovaný deficit hospodárenia vo výške 11,1 mil. Sk. V tomto období mesto čerpalo cudzie zdroje vo výške 14,3 mil. Sk. CRA ocenila takmer každoročný prevádzkový prebytok, ktorého kumulovaná výška dosiahla v sledovanom období 37,2 mil. Sk. Keďže však v poslednej dobe poklesol, agentúra odporučila jeho opätovné zvýšenie na zhruba 10 mil. Sk. Celkový objem príjmov mestskej časti bol v sledovanom období relatívne stabilný a pohyboval sa v objemoch okolo 40 mil. Sk. V roku 2000 došlo k nárastu príjmov až na 79,2 mil. Sk najmä zásluhou príjmov z dane z nehnuteľností.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS