ČLÁNOK
Boj proti inflácii
28. apríla 1998

Vyplýva to z dnešnej diskusie na konferencii Raiffeisen Zentralbank (RZB) o rozšírení EÚ. Všetci zúčastnení prezidenti a guvernéri sa podľa správy rakúskej agentúry APA tiež zhodli na nutnosti dôkladných štrukturálnych reforiem finančníctva v jednotlivých krajinách. Prezident Rakúskej národnej banky (OeNB) Klaus Liebscher podčiarkol pripravenosť Rakúska podporiť kandidátov na vstup do EÚ. Podľa neho musí byť najdôležitejším cieľom centrálnych bánk v strednej Európe zachovanie stability. Dôležitými krokmi sú tiež upevnenie nezávislosti centrálnych bánk a zákaz financovania rozpočtových deficitov. Ťažiskovými bodmi dvojdňového sympózia je pôsobenie rozširovania EÚ na východ a jeho dopad na finančné a kapitálové trhy, ako aj zamestnanosť a migrácia. Z rakúskej strany sa na sympóziu zúčastňuje novozvolený rakúsky prezident Thomas Klestil a minister zahraničných vecí Rakúska Wolfgang Schüssel. Slovensko na podujatí zastupuje premiér Vladimír Mečiar.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS