ČLÁNOK
Boj o stredoeurópske banky sa výrazne zostruje
22. novembra 2000

V priebehu tohto roka sa boj o vplyv v bankovom sektore strednej Európy výrazne zostril, pričom viaceré z vedúcich západných spoločností vedú „bitky“ o prevzatie bánk v tomto regióne. Skúsenosti rakúskej Erste Bank však ukazujú, že v súťaži o „finančné nervové centrály“ v kandidátskych krajinách majú šancu aj stredne veľké spoločnosti. Uviedol to švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Erste Bank, ktorá v tomto roku získala nadpolovičný podiel v Českej sporiteľni, sa uchádza v súčasnosti tiež o majoritu v Slovenskej sporiteľni (SLSP). Šéf Erste Bank Andreas Treichl dúfa, že príslušné štátne miesta pri výbere investora v SLSP zohľadnia nielen ponúkanú cenu, ale tiež „výhody, ktoré krajine a bratislavskému peňažnému ústavy vyplynú zo zapojenia do decentralizovane organizovaného a v celom regióne pôsobiaceho systému sporiteľní“ v rámci Erste Bank. Ako konštatuje NZZ, konkurencia je však ostrá; okrem Erste Bank sa o SLSP zaujíma tiež milánska banka UniCredito patriaca v súčasnosti k najagresívnejším bankovým investorom v strednej Európe, a tiež rakúska Bank Austria, ktorej značné aktivity v tomto regióne sú tiež podporené fúziou s HypoVereinsbank. Obaja konkurenti sú zjavne väčší, avšak podľa Treichla by pre tieto banky bola SLSP iba „periférnou jednotkou“, zatiaľ čo Erste Bank by ju zaradila do decentralizovane organizovanej siete, ktorá jednotlivým lokálnym sporiteľniam poskytuje „veľkú slobodu“, napríklad v oblasti rozhodovania o úveroch.

„Rozhodnutie úradov v Bratislave ešte nie je dané. Už teraz je však možné vylúčiť, že predajné podmienky sa budú dať porovnať s tými, ktoré si Erste Bank vyjednala ako jediný záujemca v Prahe. Boj o stredoeurópske banky sa odvtedy zjavne zostril,“ konštatuje NZZ.

Erste Bank získaním Českej sporiteľne zvýšila podľa NZZ počet svojich bankových klientov z 2 miliónov na 5,5 milióna a počet jej pracovísk stúpol z 1 200 na 1 900. Z pohľadu počtu klientov sa tak stala Erste najväčšou stredoeurópskou bankovou inštitúciou, podľa bilančnej sumy leží za HypoVereinsbank/BACA-I, belgickou KBC, talianskou UniCredito a za Citibank, teda až na piatom mieste. Za štátom ozdravenú Českú sporiteľňu zaplatila Erste Bank iba 529 mil. EUR, teda 1,5-násobok účtovnej hodnoty. To však bol pre strednú Európu nový a dovtedy nedosiahnutý benchmark, konštatuje NZZ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS