ČLÁNOK


,

BMG Invest, s.r.o., od pondelka ponúka klientom iba nádej, nie peniaze
5. februára 2002

Od pondelka 4. februára BMG Invest, s.r.o. uzavrel svoje pobočky. Na dverách pobočiek napríklad v Bratislave a Košiciach je oznam, podľa ktorého spoločnosti Horizont, a.s. a BMG Invest, s.r.o. odkúpil zahraničný investor. „Na základe jeho rozhodnutia bude vykonaný audit spojený s preberaním spoločností. Z uvedeného dôvodu budú pobočky od 4. februára zatvorené. Po ukončení auditu a registrácie v obchodnom registri spoločnosť znovu obnoví svoju činnosť. Veríme, že naši obchodní partneri pochopia túto nevyhnutnú skutočnosť a zachovajú nám svoju priazeň,“ uvádza sa v ozname. Pečiatka a podpis na ozname v Košiciach sú nečitateľné.

Predstavitelia spoločnosti Horizont, a.s. a BMG Invest, s.r.o. sa mali v pondelok predpoludním stretnúť so zahraničným investorom. „Po rokovaní budeme médiá aj verejnosť informovať o výsledkoch rokovania,“ povedal pre agentúru SITA hovorca Horizontu Miroslav Roganský. Odmietol pritom tvrdenia, že by dôvodom zatvorenia pobočiek BMG Invest bol krach spoločnosti.

BMG Invest je dcérskou spoločnosťou Horizontu. Základné imanie BMG Invest je 5 mil. Sk. Podľa odhadov Asociácie správcovských spoločností od občanov získala spoločnosť približne 4,5 mld. Sk. Celá skupina Horizont vykázala iba v rokoch 1998 až 2000 kumulovanú stratu 1,5 mld. Sk, z toho len v samotnom roku 2000 to bolo 900 mil. Sk.

Činnosť skupiny sa sústreďuje na investovanie do realít, obchodovanie na finančnom trhu, stávkové kancelárie, reklamu, obchodnú činnosť a nákup médií. Vlastní napríklad týždenník Profit, v súčasnosti už zaniknutý denník Trhák, týždenník TV Komplet, mesačník Lišiak. Je majiteľom spoločností, ktoré prevádzkujú vysielanie Rádia Východ a Televízie Tatry. Kedysi prevádzkovala aj vysielanie Rádia Koliba.

V máji minulého roku v Českej republike polícia v súvislosti s vyšetrovaním podvodu za 160 miliónov Kč, obvinila troch manažérov ostravského BMG Investu a konateľa pražskej firmy Horizont CZ. Tieto spoločnosti patria do skupiny Horizont Slovakia. Podľa českej polície spoločnosť neoprávnene prijímala peniaze od klientov a sľubovala, že vložené prostriedky zhodnotí podnikateľskou činnosťou. Nevyvíjala však nijaké aktivity.

BMG ponúka 3 mil. Sk za nález šíriteľa poplašnej správy
Vedenia spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia ponúkajú odmenu 3 mil. Sk za odhalenie šíriteľa poplašnej správy poškodzujúcej dobré meno týchto firiem. Neznámy autor ju v predchádzajúcom období podľa oznamu visiaceho na vchode do nitrianskej pobočky BMG Invest šíril prostredníctvom elektronickej pošty a SMS správ a upozorňoval v nej klientov Horizont Slovakia a BMG Invest, aby si čo najskôr vyzdvihli svoje vklady, lebo spomínané spoločnosti čo nevidieť skrachujú.

BMG a Horizont vlani investovali do reklamy 85 mil. Sk
Spoločnosti BMG Invest, s.r.o. a Horizont Slovakia, a.s. investovali v roku 2001 do reklamy vyše 85 mil. Sk. Najvyšší podiel z toho predstavovala investícia Horizontu Slovakia do televíznej reklamy, a to vyše 65 mil. Sk. Vyplýva to údajov, ktoré agentúre SITA poskytla agentúra Taylor Nelson Sofres (TNS).

Podľa údajov TNS nebankové subjekty Horizont Slovakia, BMG Invest, AGW a Drukos vlani do reklamy v elektronických, tlačových médiách a na bilboardoch investovali 471 mil. Sk. Najväčším inzerentom bola spoločnosť AGW s takmer 250 mil. Sk a nasleduje ju Drukos s vyše 136 mil. Sk.

Podľa prieskumu z roka 2000 investovali vyššie vymenované spoločnosti, spolu s firmou Horizont Slovakia Košice do reklamy 163,5 mil. Sk. Z toho podiel BMG Invest-u, Horizontu Slovakia a Horizontu Slovakia Košice predstavoval 30,8 mil. Sk. V roku 1999 investovali firmy Horizont Slovakia Košice a BMG Invest do reklamy v tlači a v televízii vyše 61 mil. Sk, BMG Invest v danom roku pritom investoval do televíznej reklamy takmer 48 mil. Sk.

Monitoring reklamy TNS predstavuje oficiálnu mediálnu hodnotu, vypočítavanú na základe oficiálnych cenníkov a nezohľadňuje žiadne bartre ani zľavy.

Nový vlastník Horizontu zostal zatiaľ neznámy
Spoločnosť Horizont, a.s. a BMG Invest, s.r.o. bude o termínoch a spôsobe vyplácania klientov informovať až po ukončení auditu prostredníctvom médií a oznamov na pobočkách spoločnosti. Informovali o tom predstavitelia Horizontu. Práve výkon auditu, ktorý je súčasťou preberania spoločnosti zahraničným investorom, je údajne dôvodom uzavretia všetkých pobočiek oboch spoločností. Horizont plánuje zverejniť meno nového investora až po zápise zmien do obchodného registra. Podľa špekulácií, ktoré sa šíria v prostredí finančných trhov, by ním mohla byť bližšie neurčená off-shore spoločnosť, iné verzie hovoria aj o nemenovanej argentínskej spoločnosti.

Podľa analytikov postup Horizontu a BMG neštandardný
Postup spoločnosti Horizont Slovakia, a.s. a jej dcéry BMG Invest, s.r.o., pri ktorom z dôvodu výkonu auditu zahraničným záujemcom zatvorili svoje pobočky, považujú slovenskí bankoví analytici za neštandardný a neobvyklý. Podľa ich názoru by priebeh auditu nemal ovplyvniť bežnú prácu pobočiek. Poukázali pritom na nedávne príklady zo slovenskej bankovej praxe. Auditom prešli viaceré významné slovenské banky, ako Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Poľnobanka a Istrobanka, ani v jednom z týchto prípadov však banková inštitúcia svoje pobočky nezatvorila. Analytici sa domnievajú, že takýto postup vo finančnej komunite vyvoláva pochybnosti a vzbudzuje nedôveru klientov.

Podľa bankového analytika Mareka Senkoviča je aktuálna situácia okolo spomínaných spoločností podozrivá a signalizuje, že firmy majú problémy a môže im ísť o naťahovanie času. „Spoločnosť takýmto správaním len nahnevala svojich klientov a pochybujem, že to je záujmom prípadného investora,“ uviedol Senkovič. Podľa neho môže ísť o úmyselný krok jej predstaviteľov, keďže vedia, že v tejto chvíli nie je spoločnosť schopná splatiť vklady klientov. Podľa analytika Poštovej banky Pavla Poppa sa vo finančnom svete udalosť, akou je zatvorenie pobočiek, oznamuje vopred.

Nebankový subjekt, spoločnosť BMG Invest ponúka svojim klientom – tichým spoločníkom – zhodnotenie vkladaných prostriedkov na úrovni od 16 % do 48 % p.a. v závislosti do doby viazanosti investície, čo sa považuje na finančných trhoch za vysoko výnosné investície. Slovenské banky v súčasnosti ponúkajú zhodnotenie na ročných termínovaných bankových účtoch od 6 % do 7 % p.a. Podľa analytikov sa bežný dlhodobý výnos investorov v súčasnosti pohybuje na úrovni okolo 15 % p.a. Nevylučujú však, že v krátkodobom horizonte môžu investori na svojich obchodoch zarobiť oveľa viac. S takýmito investíciami sú však spojené značné riziká.

„Vo svete rozhodne existujú spoločnosti, ktoré ponúkajú aj 100-percentné zhodnotenie vložených prostriedkov. Tie sa však orientujú na veľmi rizikové obchody, z ktorých mnohé sú stratové,“ uviedol P. Popp. K jeho tvrdeniu sa pridáva aj M. Senkovič, podľa ktorého významné zhodnotenie ponúkajú aj štátne dlhopisy niektorých rizikových krajín, označovaných ako emerging markets. V tejto súvislosti spomenul napríklad ruské, turecké alebo argentínske štátne dlhopisy. „Ak by slovenské nebankové subjekty ponúkajúce vysoké zhodnotenie umiestnili svoje prostriedky napríklad do dlhopisov argentínskej vlády so 60-percentným zhodnotením, museli by ich predať v správnom čase, aby na takomto obchode zarobili. To je však otázka podstúpenia značného rizika a dobrých nervov,“ povedal Senkovič. Podľa neho je teda pravdepodobné, že spoločnosti Horizont a BMG Invest takto nepostupovali a peniaze investovali do iných deklarovaných aktivít ako médiá a nehnuteľnosti. Tu však pripomenul, že aj v prípade médií je veľmi ťažko dosiahnuteľná 40-percentná návratnosť zdrojov. Rovnako nepravdepodobná je úspešnosť aj v prípade obchodu s nehnuteľnosťami, keďže ich cena v poslednom období klesla, a tak investori na takýchto obchodoch skôr prerábali.

Analytici sa zhodli, že postup slovenských menových autorít, najmä Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska, mal byť v prípade podnikania nebankových subjektov razantnejší. Rovnako tak bola nedostačujúca osveta zo strany príslušných inštitúcií, keďže do nebankových subjektov vkladali svoje prostriedky predovšetkým ľudia s nižším vzdelaním a vyššie vekové kategórie. Podľa analytikov je činnosť takýchto subjektov právne veľmi ťažko postihnuteľná, pretože svoje zmluvy uzatvárali v súlade s platnou legislatívou. Pripustili však, že konali na hrane zákona. Problémom je podľa nich skôr etika, morálka a česť. „Je podozrivé, že tieto spoločnosti dokázali kvantifikovať svoj výnos, nešpecifikovali však značné riziko. Vkladatelia by potom mohli tieto investície brať ako špekulatívny obchod a hru. V tomto smere sa nebankové subjekty chovali k svojim klientom nečestne,“ povedal Senkovič.

ÚFT nemohol zabrániť situácii v BMG Investe
Úrad pre finančný trh (ÚFT) nevykonáva dozor nad spoločnosťami BMG Invest, s.r.o., Košice a Horizont Slovakia, a.s., Košice, nemá tak žiadne informácie o stave aktív a pasív a o finančnej situácii uvedených subjektov, a preto ani nemohol zabrániť vzniku prípadnej nepriaznivej situácie. Informoval o tom hovorca ÚFT Marek Kačmár.

Nad činnosťou spoločnosti Horizont Slovakia o.c.p., a.s., vykonával ÚFT dozor do 21. decembra minulého roku, keď bolo spoločnosti na vlastnú žiadosť odobraté povolenie na obchodovanie s cennými papiermi. „Ani v prípade, že by Horizont Slovakia ako obchodník s cennými papiermi mal povolenie na obchodovanie s cennými papiermi, nemal by úrad možnosť vykonávať konsolidovaný dohľad nad celkom, do ktorého spoločnosť Horizont Slovakia patrila,“ uzavrel Kačmár. Táto spoločnosť totiž nemala povolenie na poskytovanie investičných služieb.

MF dal podnet na prešetrenie aj v prípade BMG Investu
Ministerstvo financií SR podalo doteraz viaceré podnety na Generálnu prokuratúru SR na prešetrenie niektorých nelicencovaných subjektov. Medzi nimi bola aj spoločnosť BMG Invest. Situáciu okolo uzatvorenia pobočiek od pondelka odmietol minister financií František Hajnovič komentovať. „Ministerstvo môže v súčasnosti situáciu okolo nebankových subjektov najmä monitorovať,“ povedal.

Vklady občanov v nelicencovaných tzv. nebankových subjektoch sa podľa odhadov Asociácie správcovských spoločností (ASS) pohybujú od 15 mld. do 20 mld. Sk. Podľa analýzy asociácie je priemerná životnosť nebankových subjektov 3 až 4 roky. Z tridsiatich spoločností, ktoré obyvateľom sľubovali nadštandardné zisky, už skrachovalo približne 20 spoločností. Obyvatelia takto prišli o úspory vo výške približne 4 mld. Sk. Bankroty väčšiny spoločností skúma finančná polícia. Činnosť nebankových subjektov by mal sprehľadniť najmä nový zákon o cenných papieroch a investičných službách, podľa ktorého musia nebankové subjekty zverejňovať auditované polročné a ročné výsledky hospodárenia. Zákon je však účinný len od januára 2002.

ASS sa podľa jej hovorcu Petra Goceliaka výrazne dištancuje od praktík netransparentného podnikania nelicencovaných subjektov, ktoré sa zaoberajú zbieraním peňažných prostriedkov od obyvateľstva. Opätovne pritom upozorňuje na skutočnosť, že tieto subjekty nie sú schválené orgánom štátneho dozoru a nepodliehajú žiadnej kontrole zo strany štátu. „Skutočnosť, či má subjekt udelenú licenciu na zhromažďovanie peňažných prostriedkov, by mala byť pre investora prvoradá a najpodstatnejšia informácia,“ povedal Goceliak.

Činnosťou BMG Invest sa zaoberajú vyšetrovatelia
Na Krajskom úrade vyšetrovania (KÚV) v Košiciach sa zaoberajú činnosťou spoločnosti BMG Invest. Vzhľadom na to, že spis dostali iba nedávno, vyšetrovateľ ho v súčasnosti študuje. Agentúre SITA to potvrdil hovorca sekcie vyšetrovania Stanislav Ryban. KÚV v Košiciach však zatiaľ nezačal trestné stíhanie v tejto veci. Agentúre SITA to potvrdil zdroj z KÚV v Košiciach. Zdroj, ktorý si neželá byť menovaný uviedol, že vyšetrovatelia preverujú činnosť BMG Invest ako podozrenie z trestného činu podvodu.

Ministerstvo financií SR zatiaľ nemá dostatočné informácie o príčinách, prečo nie sú pobočky spoločnosti BMG Invest dostupné. „Potrebujeme vedieť príčiny a až na základe podrobnejších informácií určíme postup, aby sme mohli v danej situácii pomôcť,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ministra financií Peter Papanek.

Klienti sa na zatvorenie pobočiek pozerajú rôzne
Neistota, obavy, no zároveň aj nádej sa odrážala na tvárach ľudí, ktorí prišli k pobočke BMG Invest v Bratislave. Niektorí klienti sú presvedčení, že pobočky sa otvoria a neveria v krach spoločnosti. Iní jednoznačne tvrdia, že zatvorenie znamená krach. Ľudia sa navzájom upokojujú tým, že spoločnosť má podľa nich dostatok majetku – a v prípade krachu im po jeho predaji vyplatia vklady. Navzájom si hovoria „zaručené“ správy a špekulácie ako celá situácia dopadne. Jeden z mužov v stredných rokoch však lakonicky konštatoval, že v danej situácii „je potrebné sa iba modliť“.

Väčšina z klientov pokladá spoločnosť BMG Invest za vierohodnú, keďže úroky im boli vyplácané bez problémov. Niektorým prišiel v priebehu januára list, v ktorom ich jej predstavitelia ubezpečovali, že medializované informácie sa nezakladajú na pravde a spoločnosť nemá problémy. O novom investorovi, audite a dočasnom zatvorení pobočiek v ňom však nebola ani zmienka. Manželia – dôchodcovia, ktorí mali uložené v BMG Invest celoživotné úspory si myslia, že spoločnosť ich chcela týmito listami iba uchlácholiť. V spoločnosti mali uložené vyše jedného milióna korún, pričom predali aj osobné auto. Úroky, ktoré im spoločnosť vyplácala, pokladali, tak ako viacerí okolo stojaci dôchodcovia, „za dobré prilepšenie k dôchodku“.

Žena v stredných krokoch si chcela vybrať peniaze na byt pre syna. V spoločnosti má peniaze už päť rokov a podľa nej sa správala úplne štandardne. “ Byt máme vyhliadnutý, všetko je dohodnuté a teraz môžem s prázdnymi rukami odísť,“ uviedla. So slzami v očiach sa na oznam o zatvorení pobočky pozerala dôchodkyňa, ktorá má v BMG Invest uložených 70 000 korún. “ Pre bohatého človeka to nie je veľa, no sú to peniaze, ktoré mám odložené na pohreb,“ konštatovala.

V ľuďoch nedôveru vzbudzuje predovšetkým to, že v ozname nie je napísané dokedy budú pobočky zatvorené a o akého investora ide. Mnohí hovoria aj o problémoch spoločnosti v Prahe. Mladá žena, ktorá má peniaze v spoločnosti uložené už tri roky, konštatovala, že zatiaľ je pokojná. Radšej ale nechcite vedieť, koľko tam mám peňazí a čo by som robila keď o ne prídem, zdôraznila.

Zatvorenie pobočiek Horizontu a BMG Investu ohrozuje stabilitu
Aliancia nového občana (ANO) považuje situáciu, ktorá nastala po zatvorení pobočiek spoločností Horizont, a.s., a BMG Invest, s.r.o., za vážnu hrozbu politickej, ale aj ekonomickej stability na Slovensku. Prípadná insolventnosť najväčších nebankových spoločností pôsobiacich na Slovensku, môže podobne ako v zahraničí, viesť až k výraznej občianskej nespokojnosti. Tento stav je priamym dôsledkom nerozhodného prístupu vlády SR k tejto problematike. Teraz sa jej to vracia ako bumerang, pričom doplatí na to občan, ktorý po známych ešte stále nevyriešených okolnostiach krachu Devín Banky, musí nutne strácať vieru v schopnosť politických elít dobre manažovať túto krajinu.

V auguste 2000, Ministerstvo financií SR schválilo koncepciu regulácie činnosti nebankových subjektov. V materiáli sa konštatovalo, že: „Prípadná insolventnosť najväčších nebankových subjektov, môže spôsobiť vážne problémy v celom finančnom sektore a okrem ekonomických rizík predstavujú aj určité politické riziká“. Aj napriek tomu, príslušný zákon nadobudol účinnosť až 1. januára 2002. Ten bol navyše pripravený tak nekvalitne, že nedokáže zabezpečiť požadovanú úroveň ochrany občanov a ďalších investorov. Nebankové subjekty, tak môžu prakticky bez problémov vo svojej činnosti pokračovať.

Poslanecký klub HZDS bude žiadať od Dzurindu opatrenia
V utorok 5. februára bude Poslanecký klub HZDS na pokračujúcej 54. schôdzi NR SR žiadať predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu, aby predložil parlamentu informáciu o situácii v BMG Invest, s.r.o., a o opatreniach, ktoré vláda v tomto smere vykonala.

Poslanecký klub HZDS zároveň požiada predsedu vlády SR o zvolanie mimoriadnej schôdze vlády, pretože sa javí, že sú ohrozené vklady občanov a hrozí reťazová reakcia i gradovanie občianskej nespokojnosti.

Ak sa preukáže krach BMG, bude to vina vlády
Ak sa zatvárajú banky alebo nebankové subjekty, zvyčajne to znamená, že nemajú peniaze, reagoval líder strany Smer Robert Fico na informácie o zatvorení pobočiek spoločnosti BMG Ivest, s.r.o. Ak sa preukáže krach spoločnosti, za tento stav bude podľa Fica jednoznačne zodpovedná vláda, ktorá vykonáva nedostatočnú kontrolu činnosti mimobankových subjektov. V tejto súvislosti Fico upozornil aj na to, že podľa jeho odhadov mimobankové subjekty na Slovensku spravujú vklady občanov vo výške 10 až 14 miliárd korún. Ako líder Smeru tiež poznamenal, bude zaujímavé sledovať, ako sa k tejto kauze postavia niektoré médiá, ktoré táto spoločnosť fakticky živila reklamou.

HZDS a Smeru je akosi vopred jasné pozadie BGM Invest

V priebehu dňa sa objavili kusé informácie týkajúce sa spoločnosti SDKÚ s prekvapením zaregistrovala vyhlásenia predstaviteľov HZDS a Smeru, ktorým je už akosi vopred jasné pozadie informácií, aj výsledok, aj možný vinník akéhokoľvek problému. V prípade HZDS sa ponúka jediné vysvetlenie: vie o situácii viac než ostatná verejnosť a trafená hus zagágala – BMG Invest s.r.o. totiž vznikla práve za vlády Vladimíra Mečiara v lete roku 1996 a SDKÚ len pripomína, že práve vlády Vladimíra Mečiara vytvárali prostredie pre podnikanie v oblasti finančného a kapitálového trhu.

Súčasná vláda a jej predstavitelia opakovane upozorňovali verejnosť na charakter a okolnosti podnikania, aj možné riziká v tejto oblasti. Došlo tiež k sprísneniu pravidiel pre podnikanie s cennými papiermi.

HZDS sa v stanovisku vyjadrilo, že je situáciou znepokojené. SDKÚ chápe dôvody tohto znepokojenia, lebo jednoznačným adresátom prípadnej občianskej nespokojnosti je Vila Elektra, Trenčianske Teplice.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS