ČLÁNOK
Bloomberg zaregistroval evidentný rast dôvery spotrebiteľov v Spojených štátoch
6. júna 2001

Agentúra Bloomberg na základe reprezentatívnej vzorky zostavenej Princeton Survey Research Associates, ktorá obsiahla 1 208 amerických občanov v produktívnom veku, konštatuje, že spotrebiteľská dôvera v máji markantnejšie vzrástla, pretože Američania plánujú zvýšiť svoje výdavky, očakávajú rast na akciovom trhu a ďalší pokles úrokových sadzieb. Prieskum, ktorý pripúšťa toleranciu chybovosti v rozpätí (+/-) troch percentných bodov, sa uskutočnil v čase od 29. mája do 3. júna. Zameriava sa najmä na problematiku osobných financií, stav ekonomiky a nákupné zámery respondovaných Američanov. Tento index sa definuje od septembra 2000.

Index dôvery, ktorý Bloomberg pravidelne uverejňuje, dosiahol v máji 83,8 bodu v porovnaní s aprílovým prieskumom, kedy bola hodnota tohto indexu na úrovni 82,4 bodu. Špičkovú hranicu dosiahol index v októbri 2000, kedy vykázal 100,39 bodu.

Na základe reprezentatívnej vzorky sa konštatuje, že Američania majú síce obavy, ktoré sa týkajú „bezpečnosti“ ich pracovných miest a celkového stavu ekonomiky, avšak čoraz väčší percentuálny pomer respondentov tvrdí, že je vhodný čas na nákup cenných papierov, nehnuteľností, prípadne osobných automobilov.

Z toho sa robí záver, že zníženie základnej úrokovej sadzby, ktoré Fed realizoval päť razy v roku 2001, pomohlo k obratu americkej ekonomiky. Americkí spotrebitelia veria, že ekonomika je v relatívne dobrej kondícii a tento stav potrvá minimálne 6 – 12 mesiacov.

Až 33% respondentov tvrdí, že dôjde k zlepšeniu ekonomiky v priebehu budúceho roka, no v apríli bolo o takomto vývoji presvedčených 31% Američanov. 25% opýtaných tvrdí, že stav ekonomiky sa budúcom roku zhorší, hoci v apríli bolo o tomto negatívnom trende presvedčených 27% občanov USA.

Akciový index Standard&Poor´s vzrástol v máji o 15% v porovnaní so 4. aprílom 2001, kedy klesol na dvojročné minimum. Overnightová sadzba Fedu je na hladine 4%, čo predstavuje sedemročné minimum.

Aj z tohto dôvodu si 69% opýtaných myslí, že je vhodný čas na nákup nehnuteľností, čo v apríli tvrdilo 67% opýtaných. Približne 45% Američanov je na základe vzorky zostavenej Princeton Survey Research Associates presvedčených, že je vhodný čas na nákup cenných papierov, hoci v apríli to tvrdilo iba 40% opýtaných.

Značne rozdielne sú však pohľady spotrebiteľov na celkové perspektívy americkej ekonomiky. Zhruba tretina Američanov očakáva, že stav hospodárstva sa v priebehu budúcich dvanástich mesiacov zlepší, pričom narastá počet tých, ktorí majú obavy z ďalšieho ekonomického vývoja.

Podiel respondentov, ktorí definujú stav americkej ekonomiky ako vynikajúci, prípadne dobrý, sa ustálil na hladine 37%, hoci v apríli bol tento ukazovateľ 39%-ný. Podiel tých, ktorí hodnotia úroveň americkej ekonomiky v rozpätí kategórií „celkom dobrý – slabý“ bol v máji 61%-ný, no v apríli vykazoval hodnotu 59%. Napriek tomu, že miera nezamestnanosti v máji poklesla oproti aprílu o 0,1% a dosiahla 4,4%, čoraz viac Američanov vyjadruje obavy o svoje pracovné pozície. Väčší je podiel tých Američanov, ktorí sú si menej istí so svojimi pracovnými miestami (v porovnaní s aprílom).

Zhruba 16% opýtaných vyjadruje veľké obavy, že stratí svoju prácu (v apríli malo tento názor 12% respondovaných). V máji 53% Američanov nemalo vôbec obavu z prípadnej výpovede, v apríli takto uvažovalo 55% respondovaných. Veľmi zaujímavý je pohľad na osobnú finančnú situáciu amerických občanov a jej perspektívny vývoj. Zhruba polovica opýtaných konštatuje, že ich finančný status je dobrý až výborný, 37% si myslí, že ich situácia je celkom dobrá a 5% sa obáva, že sa úroveň ich osobných financií výraznejšie zhorší.

Približne dve tretiny respondentov tvrdí, že nebude meniť svoju investičnú stratégiu počas roka 2001, pričom očakáva vzostup na akciovom trhu.

Veľavravný je tiež pohľad na rôzne názorové prístupy, ktoré sa líšia, ak hodnotíme danú problematiku z pozície mužskej a ženskej časti populácie, kde možno zaznamenať rôznu úroveň dôvery. Tento faktor sa zvýšil u mužov, no u žien mierne poklesol. Viac žien ako mužov sa obáva o svoje zamestnanie. Muži sú viac presvedčení v porovnaní so ženami, že je vhodné obdobie na investovanie do cenných papierov.

Treba ešte dodať, že kľúčové dáta z prieskumu agentúry Bloomberg sú veľmi podobné so závermi Conference Board. Jeho index sa zvýšil v máji na 115,5 bodu, pričom v apríli sa jeho hodnota definovala takisto na relatívne vysokej hladine 109,9 bodu.

Spotrebiteľská dôvera pritom priamo súvisí s výdavkami, ktoré sa v USA až dvoma tretinami podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu. Ak Američania prestanú kupovať, potom nemôže dôjsť k obratu vo výrobe i v celkovom tempe ekonomického rastu. Výdavky amerických občanov sú však momentálne na veľmi slušnej úrovni – konštatuje vo svojej analýze Federal Reserve Bank of Chicago.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS