ČLÁNOK
Blokovanie akcií VSŽ Oceľ ohrozuje transformáciu
20. júna 2000

Bolo potrebné kvalifikovanejšie ošetriť predaj akcií VSŽ, a.s., Košice tak, aby boli uspokojené aj záujmy minoritných akcionárov. Pre agentúru SITA to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši. Upozornil, že súdne zablokovanie akcií VSŽ Oceľ na čas zastaví proces transformácie železiarní. Strategický investor do VSŽ, americká spoločnosť U.S. Steel, je podľa Magvašiho nielen významným obchodným partnerom, ale aj technologickým investorom.
Krajský súd v Košiciach vydal 29. mája uznesenie o zákaze nakladania s akciami spoločnosti VSŽ Oceľ, a.s., Košice v počte 188 kusov v menovitej hodnote 1 000 000 Sk za akciu. Stalo sa tak na podnet spoločnosti City Holding, a.s., ktorá vymáha od VSŽ pohľadávku 15 mil. DEM. VSŽ Košice sa 10. júna proti tomuto uzneseniu odvolali. Obe strany vyhlasujú, že právne analýzy problému hovoria v ich prospech.
City Holding eviduje nezaplatenú pohľadávku voči VSŽ Košice, ktorá pochádza z finančného vyrovnania medzi týmito dvoma spoločnosťami v súvislosti s kúpou spoločnosti Walzwerk Finow v Nemecku. VSŽ sa podľa tvrdenia City Holding v roku 1998 pod vedením Júliusa Rezeša protizákonne zmocnili podielov City Holding v závode Walzwerk Finow v Nemecku, ktorý v roku 1993 obe spoločnosti spolu privatizovali a v ktorom City Holding ovládal 89 % a VSŽ 11 %. Výsledkom bolo mimosúdne finančné vyrovnanie medzi VSŽ a City Holding vo výške 15 mil. DEM, čiastočne splatné 31. decembra 1998 a čiastočne 31. decembra 1999. Pri tomto finančnom vyrovnaní boli uzavreté dve zmluvy podľa práva oboch krajín. City Holding zároveň tvrdí, že okamžite, ako dôjde k dohode medzi skupinou a VSŽ, stiahne všetky žaloby, aby nebránil vstupu U.S. Steel do VSŽ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS