ČLÁNOK
BIS navrhuje zmenu výpočtu kapitálovej primeranosti bánk
8. októbra 1999

Na základe medzinárodnej dohody v rámci Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) v Bazileji bude výška kapitálovej primeranosti bánk pri poskytovaní úverov závisieť od hodnotenia bonity dlžníka ratingovou agentúrou. Tento postup by však zvýhodnil americké banky, pretože v USA sú externé ratingy veľmi rozšírené, zatiaľ čo napríklad v Rakúsku podľa vedúceho sekcie spolkových úverov rakúskej hospodárskej komory Herberta Pichlera takmer vôbec neexistujú. Európska komisia (EK), ktorá v BIS zastupuje záujmy Európskej únie (EÚ), by mala k tomuto problému zaujať koncom októbra písomné stanovisko. Podľa H. Pichlera by členské štáty únie odsúhlasiť oficiálne stanovisko EÚ.
Pre mnohé európske štáty je nový postup problémom, pretože u nich externý rating nie je rozšírený. V Rakúsku disponujú takýmto ratingových hodnotením iba dve energetické spoločnosti a v Nemecko iba 30 spoločností. Naopak v USA dosahuje tento počet až 8 000 firiem. Rakúsko sa preto zasadzuje, aby namiesto hodnotenia ratingovými agentúrami bol základom pre určenie nevyhnutnej výšky vlastného imania stačil interný rating overený orgánmi bankového dohľadu. Podľa H. Pichlera sa treba usilovať o dosiahnutie dohody na medzinárodnej úrovni, aby všade platili porovnateľné pravidlá. Rakúsko však nesúhlasí s vytvorením Európskeho dozorného úradu, pretože národné úrady lepšie poznajú podmienky na príslušných trhoch.
Doteraz predstavoval ukazovateľ kapitálovej primeranosti 8 %. Návrh BIS však predpokladá diferenciáciu, pričom úvery poskytnuté firmám s najlepším ratingovým hodnotením budú musieť byť zabezpečené iba pätinou tejto sumy. Pri úveroch podnikateľských subjektom s mimoriadne zlým ratingom by mala kapitálová primeranosť dosiahnuť 1,5-násobok súčasnej hodnoty (12 %). Pre subjekty bez ratingového hodnotenia navrhuje BIS ponechať normálnu sadzbu 8 %, čo by podľa Herberta Pichlera prakticky zvýhodnilo firmy bez ratingu voči tým so zlým hodnotením.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS