ČLÁNOK
Biotika znížila stratu za tri štvrťroky na 60,9 mil. Sk
18. októbra 1999

Strata farmaceutickej spoločnosti Biotika, a. s., Slovenská Ľupča dosiahla ku koncu septembra tohto roku 60,9 mil. Sk. Biotike sa tak podarilo stratu medziročne znížiť o 36,7 mil. Sk a za tretí štvrťrok tohto roku stratu zvýšila o 5,3 mil. Sk. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb pritom zaznamenali medziročný rast o 8 % na 947 mil. Sk. Vyplýva to z neauditovaných a nekonsolidovaných údajov zverejnených spoločnosťou.
Spoločnosť pritom zaznamenala prevádzkový zisk 12,8 mil. Sk po strate 26,3 mil. Sk v rovnakom období minulého roka. Zlepšil sa tiež výsledok finančného hospodárenia, keď Biotika zmiernila minuloročnú finančnú stratu 78,3 mil. Sk na tohtoročných 66,8 mil. Sk. Zhoršenie však spoločnosť zaznamenala v oblasti mimoriadneho hospodárskeho výsledku, ktorý predstavuje ku koncu septembra stratu 6,9 mil. Sk po zisku 6,9 mil. Sk v rovnakom období minulého roka.
Bilančná suma spoločnosti poklesla medziročne o 20 % na 2,2 mld. Sk, pričom vlastné imanie kleslo o 21 % na približne 1 mld. Sk pri približne rovnakom percentuálnom poklese cudzích zdrojov. Tie ku koncu septembra dosiahli hodnotu 1,1 mld. Sk. O 20 % na 309 mil. Sk sa zvýšil objem krátkodobých záväzkov Biotiky, dlhodobé záväzky sa znížili o 69 % na 11,1 mil. Sk. Bankové úvery poklesli o 35 % na 705,3 mil. Sk.
Na strane aktív 25-percentné zníženie zaznamenali stále aktíva (na 1,5 mld. Sk), pričom obežné aktíva zostali na takmer nezmenenej úrovni 659,2 mld. Sk. Spoločnosť neeviduje žiadne dlhodobé pohľadávky a krátkodobé pohľadávky sú na úrovni 430,4 mld. Sk (medziročný rast 9 %).
Biotika Slovenská Ľupča, ktorá vykázala k polroku stratu 55,6 mil. Sk, zlepšila v medziročnom porovnaní hospodársky výsledok o vyše 30 mil. Sk. Predstavitelia Biotiky zdôrazňujú potrebu reštrukturalizácie aktivít spoločnosti, pričom za hlavné priority označujú manažment pohľadávok, zásob a záväzkov s cieľom zlepšiť cash-flow firmy, ako aj prehodnotenie partnerov na strane dodávateľov i odberateľov. Vo výrobnej oblasti by to mala byť reštrukturalizácia výrobkového portfólia s dôrazom na výrobky s vyššou tvorbou pridanej hodnoty, vo finančnej oblasti reštrukturalizácia úverového portfólia. Biotika okrem farmaceutických substancií vyrába humánne a veterinárne lieky a premixy kŕmnych zmesí pre agrosektor. Najvýznamnejším akcionárom je G.V. Pharma, a.s., Hlohovec s 42,2-percentným podielom, VÚB vlastní 22,7 % a Moorgate Securities Ltd. 7 % akcií. Základné imanie dosahuje 983,77 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS