ČLÁNOK
Biotika za prvý štvrťrok so stratou 568 tis. Sk
25. apríla 2000

Biotika, a.s., Slovenská Ľupča podľa zverejnených výsledkov skončila prvý štvrťrok 2000 so stratou 568 tisíc Sk. Celkové tržby dosiahli 334 mil. Sk, pričom tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb boli 314 mil. Sk. Údaje sú neaudítované a nekonsolidované.
Hodnota krátkodobých pohľadávok sa oproti decembru znížila zo 443,1 mil. Sk na 407,4 mil. Sk, dlhodobé pohľadávky podnik naďalej neeviduje. Krátkodobé záväzky sa znížili z decembrových 341,4 mil. Sk na 245,3 mil. Sk v decembri, nezmenila sa hodnota dlhodobých záväzkov – 1,6 mil. Sk. Na rovnakej úrovni ostávajú aj aktíva firmy, ktoré predstavujú 2,2 mld. Sk. Biotika má základné imanie 983,7 mil. Sk, vlastné imanie predstavuje 898,8 mil. Sk. Cudzie zdroje dosiahli k ultimu marca tohto roku hodnotu 1,06 mld. Sk. Rezervy podniku sa oproti decembru zvýšili z 96,4 mil. Sk na 119,8 mil. Sk.
Podnik skončil minulý rok so stratou 196,6 mil. Sk, v roku 1998 strata dosahovala 173 mil. Sk. Biotika Slovenská Ľupča vznikla v roku 1953 ako výrobca penicilínu. V máji 1992 sa transformovala na akciovú spoločnosť. V októbri 1999 bola najvýznamnejším akcionárom Biotiky G.V. Pharma, a.s., Hlohovec so 42,2-percentným podielom, VÚB vlastnila 22,7 % a Moorgate Securities Ltd. 7 % akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS