ČLÁNOK
Biotika za prvý štvrťrok so stratou 568 tis. Sk
25. apríla 2000

Celkové tržby dosiahli 334 mil. Sk, pričom tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb boli 314 mil. Sk. Údaje sú neaudítované a nekonsolidované.
Hodnota krátkodobých pohľadávok sa oproti decembru znížila zo 443,1 mil. Sk na 407,4 mil. Sk, dlhodobé pohľadávky podnik naďalej neeviduje. Krátkodobé záväzky sa znížili z decembrových 341,4 mil. Sk na 245,3 mil. Sk v decembri, nezmenila sa hodnota dlhodobých záväzkov – 1,6 mil. Sk. Na rovnakej úrovni ostávajú aj aktíva firmy, ktoré predstavujú 2,2 mld. Sk. Biotika má základné imanie 983,7 mil. Sk, vlastné imanie predstavuje 898,8 mil. Sk. Cudzie zdroje dosiahli k ultimu marca tohto roku hodnotu 1,06 mld. Sk. Rezervy podniku sa oproti decembru zvýšili z 96,4 mil. Sk na 119,8 mil. Sk.
Podnik skončil minulý rok so stratou 196,6 mil. Sk, v roku 1998 strata dosahovala 173 mil. Sk. Biotika Slovenská Ľupča vznikla v roku 1953 ako výrobca penicilínu. V máji 1992 sa transformovala na akciovú spoločnosť. V októbri 1999 bola najvýznamnejším akcionárom Biotiky G.V. Pharma, a.s., Hlohovec so 42,2-percentným podielom, VÚB vlastnila 22,7 % a Moorgate Securities Ltd. 7 % akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS