ČLÁNOK
Biotika v minulom roku s prevádzkovým ziskom
17. januára 2000

Biotika, a.s., Slovenská Ľupča v minulom roku podľa predbežných údajov dosiahla prevádzkový zisk 16. Sk Celkový hospodársky výsledok je však naďalej strata vo výške 136 mil. Sk. Celkové tržby za r.1999 dosiahli 1,3 mld. Sk, z toho z predaj vlastných výrobkov 1,092 mld. Sk , čo je nárast o 138,6 mil. Sk. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti Jozef Krištofčák.
Celkový hospodársky výsledok je o 37 mil. Sk lepší ako strata v predchádzajúcom roku (bez zarátania vtedajšieho odpredaja podielu v spoločnosti Fermas). Rezervy boli vytvorené v objeme 97 mil. Sk. Hospodárenie podniku naďalej ovplyvňoval pokles svetových cien penicilínu, ktorých zníženie predstavovalo asi o 105 mil. Sk nižšie výnosy. Negatívne sa prejavil aj rast cien energií a dovozná prirážka. Naopak prínosom bolo zníženie finančných nákladov zo 140 na 100 mil. Sk, technologické zmeny a optimalizácia procesov, ktorými sa o 17 percent zvýšila výťažnosť pri výrobe penicilínu. Rozšírila sa ponuka substancií, humánnych a veterinárnych liekov a krmovinárskych zmesí. Biotika investovala sa 40 mil. do technologických zariadení a modernizácie výrobných priestorov. Podiel vývozu na predaji sa mierne zvýšil na 67,5 %, najviac sa exportovalo do USA, Kanady, Izraelu, JAR, Thajska, Indie a Japonska.
V nadchádzajúcom období chce firma znížiť podiel výroby penicilínu na celkovej produkcii v prospech nových tovarov s vyššou pridanou hodnotou ako polosyntetické betalaktámové antibiotiká či biotechnologické produkty a súčasne chce pokračovať vo zvyšovaní výťažnosti pri výrobe penicilínov.
Počet zamestnancov sa v r.1999 znížil o 100 na 1118, tohto roku sa predpokladá ďalšie zníženie, asi o 150 ľudí. Priemerná mzda dosiahla 12 525 Sk.
Objem výroby Biotiky predstavoval v roku 1998 celkovo 1,42 mld. Sk, kým rok predtým dosiahol 1,53 mld. Sk. Napriek poklesu výroby o 7,2 % znížila spoločnosť stratu takmer dvanásťnásobne predajom podielu v spoločnosti Fermas. Biotika zaznamenala za rok 1998 stratu 15,32 mil. Sk, zatiaľ čo rok pred tým to bolo až 179,44 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS