ČLÁNOK
Biotika pri miernom poklese výroby znížila polročnú stratu
20. júla 1999

Stratu 55,6 mil. Sk pri tržbách za tovar a výrobky vo výške 685,8 mil. Sk vykázala k polroku a.s. Biotika Slovenská Ľupča. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli tržby o 8,4 % a spoločnosti sa podarilo znížiť stratu o 35,5 %. Výška výroby však poklesla o 2,1 % na 717,1 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.
Biotika vykázala nižšiu stratu najmä vďaka zlepšeniu finančného hospodárenia. Pri medziročnom poklese stavu úverov o 321,1 mil. Sk zaplatila firma na úrokoch za pol roka 49,6 mil. Sk, o tretinu menej ako vlani. Vykázala tak stratu z finančných operácií 43,1 mil. Sk, čo predstavuje jej zníženie o 37,5 %. Napriek zníženiu výroby sa zlepšilo i prevádzkové hospodárenie, kde Biotika znížila stratu viac ako 4,5-násobne na 3,7 mil. Sk.
Vďaka predaju podielu Biotiky v dcérskej s.r.o. Fermas sa bilančná suma spoločnosti medziročne znížila o 15,6 % na 2,332 mld. Sk. Pokles bilančnej sumy zhruba zodpovedá poklesu finančných investícií o 418,1 mil. Sk na 230,3 mil. Sk, čo predstavuje zníženie o 64,5 %. Významne poklesla aj hodnota nedokončených investícií, o vyše polovicu na 71,5 mil. Sk. Výška obežných aktív vzrástla o 17 % na 777,9 mil. Sk. Hodnota zásob sa zvýšila len o 3,2 % na 294,1 mil. Sk, krátkodobé pohľadávky však vzrástli takmer o tretinu na 477,6 mil. Sk. Dlhodobé pohľadávky Biotika neeviduje.
Predaj Fermasu nielen znížil úverové zaťaženie Biotiky, podpísal sa aj na oslabení vlastného imania o 21,5 % na 1,041 mld. Sk. Výška cudzích zdrojov poklesla o 15,4 % na 1,214 mld. Sk. Výška rezerv sa zdvojnásobila, najmä kvôli zvýšenej potrebe tvorby rezerv na kurzové straty. Zhoršila sa štruktúra záväzkov, dlhodobé poklesli o 85,9 % na 11,1 mil. Sk, krátkodobé naopak vzrástli o 46,6 % na 423,9 mil. Sk. Biotika mala k polroku úvery za 712,2 mil. Sk, čo je medziročný 31,1-percentný pokles. Výraznejší bol pokles pri krátkodobých úveroch.
Biotika sa zaoberá farmaceutickou výrobou, jej hlavnými výrobkami sú Penicilín G a Penicilín V. Firma má aj rozsiahly veterinárny program. Približne polovica produkcie smeruje na export. Pôvodné plány rátali s vyššou produkciou ziskového Penicilínu V, no vzhľadom na stratu významnej objednávky z Indie sa musela spoločnosť viac sústrediť na výrobu stratového Penicilínu G.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS